2018 m. rugsėjo 18 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Dėmesio, besitvarkantieji! Didžiąsias atliekas vežkite ir priduokite nemokamai specialiai tam skirtose aikštelėse!Spausdinimo versija

Pastebėta, kad besitvarkantys savo namus Radviliškio rajono gyventojai šiukšles, nereikalingus baldus, buitinę techniką ir kitas dideles atliekas pradėjo vežti ir krauti šalia daugiabučių namų įrengtų bendrojo naudojimo atliekų konteinerių aikštelių. Šios aikštelės nėra skirtos didžiosioms atliekoms, todėl Radviliškio miestas pamažu virsta šiukšlynu. Labiausiai problemiškos aikštelės yra tos, kurios yra gerai privažiuojamos: Laisvės alėjoje, Radvilų, Kęstučio, Stiklo, Jaunystės, Gedimino gatvėse, Naujosios ir Eglių gatvės sankryžoje.

Radviliškio rajono savivaldybėje savivaldybės vadovai, Radviliškio miesto seniūnijos atstovai ir už atliekų tvarkymą atsakingi savivaldybės administracijos specialistai su atliekų vežėjo UAB „Ecoservice“ projektai“ vadovu Artūru Prokarenka diskutavo apie tai, kokiomis priemonėmis reikėtų didinti žmonių sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje. Prie daugiabučių namų esančios bendrojo naudojimo atliekų konteinerių aikštelės atrodo nelabai kaip, kai ten nuolat prikrauta tiek žaliųjų atliekų, tiek kitokių atliekų, kurias gyventojai turėtų patys išvežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Žironų kaime.

Pasak mero Antano Čepononio, reiktų imtis prevencinių priemonių: nukreipti mieste jau pastatytas vaizdo kameras, kad aikštelės būtų stebimos, o ateityje galbūt ir įrengti naujas bei pajungti jas į bendrą tinklą. Užfiksavus pažeidimą, būtų galima taikyti ir baudas. Prie to galėtų prisidėti ir gyventojai.

Kad miestas ir rajono gyvenvietės nebūtų paverstos šiukšlynu, Radviliškio rajono savivaldybės iniciatyva atliekų vežėjas UAB „Ecoservice“ dažniau nei anksčiau apvažiuoja šias aikšteles ir surenka gyventojų sumestas įvairiausias atliekas, kurios turėtų būti pačių gyventojų išvežamos į Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Žironų kaime arba į atliekų surinkimo aikšteles Šeduvoje ir Baisogaloje. Konteinerių aikšteles tvarko ir seniūnijos paskirti žmonės. Šie dažnesni apvažiavimai ir aikštelių tvarkymai – našta rajono biudžetui ir gyventojų piniginėms. Tam skiriamos lėšos galėtų būti panaudotos kitoms reikmėms, pvz.: švietimui, socialinėms reikmėms ir pan. Žinoma, gali būti, kad kai kurie gyventojai neturi galimybės išvežti į specialias aikšteles. Tam ir yra organizuojami apvažiavimai, kad būtų surenkamos tokios atliekos. Bet pastebima, kad gyventojai mašinomis atveža šiukšles ir palieka bendrojo naudojimo konteinerių aikštelėse. Jei jau yra galimybė mašina atvežti atliekas iki miesto konteinerių, galima rasti galimybę nuvežti ir iki Žironų kaimo, ar ne?

Apvažiavimo grafikas

Gerbiamieji Radviliškio rajono gyventojai, stambiąsias atliekas(baldus, buitinę techniką, santechnikos įrenginius, tekstilės atliekas ir pan.) nemokamai galite palikti trijose Radviliškio rajone veikiančiose aikštelėse.

Radviliškiečiams ir aplinkinių miestelių gyventojams artimiausia Žironų kaime veikianti Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (DGASA). Čia nemokamai galima atvežti ir žaliąsias atliekas (iki 300 kg per metus). Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Žironų kaime, Aukštelkų seniūnijoje dirba antradieniais–penktadieniais 9.00–18.00 val., šeštadieniais 9.00–17.00 val., pietų pertrauka 13.00–13.45 val. Nedirba sekmadieniais, pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis. Daugiau informacijos tel. 8 656 33 935.

Žironų kaime veikianti Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (DGASA).

Du atliekų priėmimo punktai (APP) veikia Šeduvoje (Žvejų gatvėje) ir Baisogaloje.

Šeduvos ir Baisogalos APP dirba antradieniais–penktadieniais 9.00–18.00 val., šeštadieniais 9.00–17.00 val.. Nedirba sekmadieniais, pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis. Patekimas į Šeduvos APP kontroliuojamas operatoriaus, skambinkite tel. 8 676 86 264.

Žironų kaime veikiančioje Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje ir Šeduvos bei Baisogalos APP iš gyventojų nemokamai priimamos šios atliekos:
• didžiosios atliekos (stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai, buitinė technika; per metus vienas gyventojas gali atvežti iki 200 kg).
• naudotos lengvųjų automobilių padangos (ne daugiau kaip 4 padangos per metus iš gyventojo).
• buitinio remonto ir smulkių statybų bei griovimo, vykdomų ūkio būdu (be statinių projektų, suderintų Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, iki 0,5 m³ arba 640 kg per metus iš gyventojo).
• medienos atliekos (iki 330 kg per metus iš gyventojo).
• tekstilės atliekos (drabužiai).
• antrinės žaliavos (perdirbti tinkamas popierius, stiklas, plastikas, metalas).
• elektros ir elektroninė įranga (pasenusi buitinė technika, televizoriai, elektriniai įrankiai ir žaislai).
• buityje susidarančios pavojingos atliekos:
o dienos šviesos lempos (iki 4 vnt. per metus iš gyventojo);
o rūgščių ir šarmų atliekos; panaudoti tepalai (iki 5 litrų per metus iš gyventojo);
o tepalų filtrai; stabdžių ir aušinimo skysčiai;
o baterijos ir akumuliatoriai; dažai, klijai, dervos, lakai ir jų tara; tirpikliai, plovikliai;
o atliekos, kuriose yra gyvsidabrio absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis;
o pavojingomis medžiagomis užteršta tara.
• statybinės atliekos, turinčios asbesto (asbestinis šiferis) (iki 15 lapų per metus iš gyventojo).

Kas žinotina gyventojams?
• Atliekas gyventojai į aikštelę atveža savo transportu ir supakuotas taip, kad pakuotės netrukdytų vizualiai nustatyti atliekų rūšį.
• Asmuo, atvežęs atliekas, privalo užpildyti atliekų priėmimo deklaraciją.
• Pavojingos atliekos priimamos sandariose pakuotėse. Pavojingas atliekas pristatantys asmenys privalo nurodyti jų susidarymo kilmę ir rūšį.
• Visos atliekos sveriamos svarstyklėmis, jų kiekis registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale.
• Aikštelės darbuotojas atlieka atvežtų atliekų vizualinę kontrolę ir nurodo atliekas atvežusiam asmeniui, į kuriuos konteinerius išrūšiuoti nepavojingas atliekas.
• Pavojingas atliekas darbuotojas išrūšiuoja pats ir atitinkamai paskirsto pavojingų atliekų punkte.

Kaip išrūšiuojamos šios atliekos?
• Priimtos į didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę didžiosios atliekos – seni baldai, langai, durys, dviračiai - išardomi į atskiras frakcijas, kurios patalpinamos į atskirus konteinerius. Minkšta baldų dalis ir lakuotas, dažytas medis šalinami sąvartyne, švari mediena vežama kompostavimui į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę arba sudeginama, metalo laužas perduodamas superkančioms įmonėms.
• Pavojingos atliekos laikinai saugomos specialiose talpose pavojingų atliekų punkte, paskui perduodamos pavojingų atliekų tvarkytojams.
• Antrinės žaliavos perduodamos antrinių žaliavų perdirbėjams.
• Surinktos naudotos elektros ir elektronikos įrangos atliekos atiduodamos saugiam perdirbimui.
• Naudotos padangos perduodamos UAB „ Metaloidas", kur toliau jos perdirbamos į granules, arba UAB „Akmenės cementui", kur jos panaudojamos kaip kuras cemento gamybos procese.
• Statybos ir griovimo atliekos išvežamos į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, kur panaudojamos atliekų kaupe esantiems keliams tvirtinti.

DGASA ir APP aikštelės skirtos gyventojams, kurie gali į jas pristatyti tik išrūšiuotas komunalines atliekas. Draudžiama mesti atliekas šalia konteinerio arba kitoje DGASA ar APP sklypo vietoje.

Žironų kaime veikiančioje Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje iš 1 gyventojo per metus nemokamai priimama iki 300 kg žaliųjų atliekų.

Kompostavimo aikštelėje priimamos šios žaliosios atliekos:
• želdynų karpymo ir sodo atliekos, nukritę medžių lapai, nupjauta žolė, gėlės, piktžolės,
• vaisių, daržovių atliekos,
• medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros,
• smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos.

Žaliosiose atliekose neturi būti primaišyta:
• plastikinių ir sintetinių pakuočių,
• laikraščių, žurnalų,
• gyvūninės kilmės atliekų (mėsos, žuvies, kaulų, riebalų, pieno produktų),
• gyvūnų išmatų,
• pavojingų atliekų (tepalų, užterštos pakuotės),
• mišrių atliekų.

Kaip priimamos atliekos?
• Atvežtos žaliosios atliekos yra pasveriamos (su transporto priemone) ir aikštelės darbuotojas parodo, kurioje aikštelės teritorijoje jas reikia iškrauti.
• Atvežtas žaliąsias atliekas iškrauna pats atliekų turėtojas.
• Išvykstant iš aikštelės transporto priemonė vėl pasveriama.

Į aikštelę atvežtos atliekos sveriamos tam, kad būtų galima nustatyti tikslų jų svorį.

Kaip aikštelėje kompostuojamos žaliosios atliekos?
Kompostavimas yra natūralus procesas, kurio metu vyksta tie patys procesai kaip ir dirvoje, tačiau daug greičiau ir efektyviau. Lapai, žalia žolė ir šakos komposto ruošimoje zonoje kraunamos atskirai, šakos susmulkinamos smulkintuvu. Ruošiant kompostavimui atliekos sumaišomos atitinkamu santykiu, krautuvu sukraunami trapecijos formos atviri kaupai, kurie kas 15 parų yra vartomi, kad apatinis kaupo sluoksnis patektų į viršų ir atvirkščiai.

Komposto brandinimo metu temperatūra kaupo viduje svyruoja nuo 25 iki 70 laipsnių temperatūros. Kompostuojant atliekas drėgmės kiekis turi būti 65 %. Jei jis sumažėja iki 40 %, kaupai laistomi. Paruoštas kompostas yra persijojamas, taip atskiriamos dar nesusikompostavusios stambios atliekos, kurios grąžinamos į komposto ruošimo zoną.

Kompostavimo aikštelėse tinkamai paruoštą kompostą planuojama naudoti miesto želdinių tvarkymui, išeksploatuotų karjerų rekultivavimui, atliekų sluoksnio sąvartynuose perdengimui.

Detali informacija apie į DGASA ir APP galimas atvežti atliekas yra pateikta prie įvažiavimo į aikštelę.

Didmaišius žaliosioms atliekoms Radviliškio miesto daugiabučių atstovai liepos mėnesio antrojoje pusėje gali gauti UAB „Radviliškio būstas“ būstinėje Aušros a. 5, Radviliškyje, tel. 8 700 55 966. Bendrijų ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu valdomų daugiabučių namų atstovai apie pilnus didmaišius patys turi informuoti UAB „Ecoservice“ atstovą tel.: 8 685 50 116, (8 41) 55 25 97. UAB „Ecoservice“ paims tik tuos didmaišius, kurie bus palikti gerai sunkiajam transportui privažiuojamose vietose. Maišai bus išvežami nemokamai.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:
Notice: Undefined index: singleupdate in /home/w6060/domains/radviliskis.lt/public_html/cron_tab.php on line 11 Notice: Undefined index: single_update in /home/w6060/domains/radviliskis.lt/public_html/cron_tab.php on line 13 Notice: Undefined index: debug in /home/w6060/domains/radviliskis.lt/public_html/index.php on line 500