2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2018 m.Spausdinimo versija

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-933 patvirtinta nauja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje aprašo redakcija (toliau – aprašas).

Paraiškas gali teikti Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau kartu – organizacija). Paraiškos pagal Priemonę forma skelbiama Radviliškio rajono savivaldybės tinklalapyje internete adresu www.radviliskis.lt skyriuje „Nevyriausybinės organizacijos“.

Finansavimas bus skiriamas finansuotinoms veikloms, išskyrus darbo užmokestį, socialinį draudimą bei lėšas kapitalo formavimui. Projektų vykdymo laikotarpis – 2018 m. IV ketvirtis.

Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. iki 2018 m. rugsėjo 4 d.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis tinkama veikla);
  2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos nustatytos formos deklaracijos (aprašo 5 priedas);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
  7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo(-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų);
  8. pareiškėjo narių sąrašo;
  9. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Paraiškos priimamos Radviliškio rajono savivaldybėje (Aušros a. 10, Radviliškis, 218 kab.). Iškilus klausimams, prašome rašyti el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt arba skambinti tel. (8 422) 69 018 arba 8 620 33 786.

Vykdytinos ir finansuotinos veiklos, mažiausia ir didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma, konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma konkrečioje seniūnijoje:

Seniūnijos pavadinimas

Vykdytinos ir finansuotinos veiklos

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Radviliškio miesto seniūnija

1. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

3. Sporto ir sveikatinimo veikla;

4. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

500,00

2000,00

8579,00

Šeduvos miesto seniūnija

1. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

3. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

231,00

1539,00

2627,00

Aukštelkų seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

300,00

1259,00

1259,00

Baisogalos seniūnija

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;

2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

3. Sporto ir sveikatinimo veikla;

4. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

300,00

600,00

2310,00

Grinkiškio seniūnija

1. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

3. Sporto ir sveikatinimo veikla;

4. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

308,00

1542,00

1542,00

Pakalniškių seniūnija

1. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

3. Sporto ir sveikatinimo veikla;

4. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

5. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

400,00

1634,00

1634,00

Radviliškio seniūnija

1. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

2. Sporto ir sveikatinimo veikla;

3. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

200,00

600,00

1975,00

Sidabravo seniūnija

1. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

2. Sporto ir sveikatinimo veikla;

3. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

-

1297,00

1297,00

Skėmių seniūnija

1. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

2. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

3. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

200,00

550,00

1043,00

Šaukoto seniūnija

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;

2. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

4. Sporto ir sveikatinimo veikla;

5. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

300,00

352,00

952,00

Šiaulėnų seniūnija

1. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

3. Sporto ir sveikatinimo veikla;

4. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

5. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

200,00

1213,00

1213,00

Tyrulių seniūnija

1. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

2. Sporto ir sveikatinimo veikla;

3. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;

4. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;

5. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

6. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

-

438,00

876,00

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)