2017 m. gruodžio 13 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Laikraščio „Radviliškio kraštas“ publikacijoje pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksasSpausdinimo versija

Visuomenės informavimo etikos komisija 2017 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. EKS-52/17 „Dėl pripažinimo padarius Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimusׅ“ pripažino, kad Mariaus Aleksiūno publikacijoje „Kaltinamojo A. Čepononio baudžiamoji byla eina į pabaigą“ („Radviliškio kraštas“, 2017-05-26, Nr. 21/138) pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 31 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo laikytis nekaltumo prezumpcijos, o žmogų kaltu gali pripažinti tik teismas įsiteisėjusiu sprendimu arba nuosprendžiu.

Šiuo sprendimu VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“, leidžianti laikraštį „Radviliškio kraštas“ׅ, yra įpareigota paskelbti šį Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimą laikraštyje „Radviliškio kraštas“.

Į Visuomenės informavimo etikos komisiją kreipėsi Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis (toliau – Pareiškėjas). Pareiškėjas nurodė, jog minimoje publikacijoje buvo paskleista tikrovės neatitinkanti, jo garbę ir orumą žeminanti informacija, esą jis yra korumpuotas valdininkas. Pareiškėjo teigimu, nei už vieną su korupcija susijusių veikų jis niekada nebuvo nuteistas ir (ar) nubaustas ir šią informaciją Publikacijos autorius galėjo lengvai patikrinti. Publikacijoje buvo pasakojama apie 2017 m. gegužės 23 d. įvykusį Šiaulių apygardos teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjama Pareiškėjo ir grupės kitų asmenų baudžiamoji byla. Kuo kaltinami teisiamieji asmenys, Publikacijoje nurodyta nebuvo, tačiau pirmajame jos sakinyje, šalia Publikaciją iliustruojančios Pareiškėjo ir dar vieno asmens nuotraukos su antrašte „Kaltinamieji A.Čepononis ir E.Pranevičius", buvo teigiama, jog „Gegužės 23 d. Šiaulių apygardos teisme toliau buvo nagrinėjama korumpuotų valdininkų baudžiamoji byla".

Komisijai pateiktuose raštiškuose paaiškinimuose laikraščio „Radviliškio kraštas“ leidėja VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“ (toliau – Redakcija) nurodė, jog Pareiškėjo skundas yra nepagrįstas. Redakcijos teigimu, Publikacijoje buvo pateikta medžiaga apie bylos nagrinėjimą, t. y. apie visus kaltinamuosius, o ne vien apie Pareiškėją, ką patvirtina ir žodžių junginyje „korumpuoti valdininkai“ naudojama daugiskaita. Anot Redakcijos, Pareiškėjas šį žodžių junginį nepagrįstai priskiria sau, kadangi jis buvo skirtas kitam nuotraukoje pavaizduotam teisiamajam E.P., kuris įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 1 dalį („Kyšininkavimas“), taip pat kitiems teisiamiesiems, kurie patys prisipažino įvykdę nusikalstamas veikas. Redakcija taip pat nurodė, jog Pareiškėjo pretenzijų nepagrįstumą, be kita ko,  įrodo ir tai, jog Pareiškėjas yra renkamas politikas, savivaldybės meras, o ne valstybės ar savivaldybės tarnautojas, kadangi pagal Didįjį lietuvių kalbos žodyną valdininkais laikytini valstybės tarnautojai. Publikacijos autorius Komisijai pateiktuose raštiškuose paaiškinimuose iš esmės palaikė Redakcijos poziciją.

Visuomenės informavimo etikos komisija, išnagrinėjusi atvejį, konstatavo, jog pagal Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) 31 straipsnį žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo laikytis nekaltumo prezumpcijos, o žmogų kaltu gali pripažinti tik teismas įsiteisėjusiu sprendimu arba nuosprendžiu. Pareiškėjas, būdamas savivaldybės meru, laikytinas viešuoju asmeniu, todėl visuomenė ir žiniasklaida turi pagrįstą interesą juo domėtis, o jo kritikos ribos yra daug platesnės, nei privačių asmenų. Tačiau nei Lietuvos Respublikos įstatymai, nei Kodeksas nenumato išlygų, leidžiančių pažeisti nekaltumo prezumpciją, kai skelbiama informacija apie viešąjį asmenį. Publikacijoje buvo teigiama, jog „Šiaulių apygardos teisme toliau buvo nagrinėjama korumpuotų valdininkų baudžiamoji byla“, o šalia šio teiginio buvo patalpinta Pareiškėjo ir E.P. nuotrauka. Todėl, Komisijos vertinimu, statistinis informacijos vartotojas galėjo nuspręsti, jog vienas šių ,,korumpuotų valdininkų“ yra nuotraukoje pavaizduotas Pareiškėjas, juo labiau, Publikacijos pavadinime nurodoma, jog tai būtent jo baudžiamoji byla. Redakcijos argumentas, jog terminas „korumpuoti valdininkai“ buvo taikomas ne Pareiškėjui, o šalia jo nuotraukoje pavaizduotam E. P. ir galimai kitiems savo kaltę pripažinusiems asmenims, atmestinas, kadangi šiame termine buvo pavartota daugiskaita, o apie jokius savo kaltę pripažinusius asmenis Publikacijoje pasakojama nebuvo. Komisijos vertinimu, atmestinas ir Redakcijos argumentas, jog Pareiškėjas, būdamas renkamu politiku, valdininku nelaikytinas, kadangi statistinis informacijos vartotojas dažnai politikus ir valdininkus sutapatina. Pareiškėjo teigimu, jis niekada nebuvo nuteistas ir (ar) nubaustas už korupcinio pobūdžio veikas, šios informacijos neginčija ir Redakcija, todėl darytina išvada, jog Publikacijoje buvo pažeista Pareiškėjo nekaltumo prezumpcija ir tuo buvo pažeisti Kodekso 31 straipsnio reikalavimai.

Visuomenės informavimo etikos komisijos 2017 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. EKS-52/17 „Dėl pripažinimo padarius Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimus“

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis

Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: