2018 m. spalio 23 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Paminėtos Liutkiškių kaimo 345 ir Kaneivaičių pradinės mokyklos 95 metų sukaktysSpausdinimo versija

Saulėtą liepos 21 dienos popietę, kas pėsti, kas ratuoti, dideli ir maži skubėjo į šventę-susitikimą „Prisiminimų skrynią atvėrus“, skirtą Liutkiškių kaimo 345 metų ir buvusios Kaneivaičių pradinės mokyklos 95 metų sukakčiai paminėti. Šventė subūrė draugėn dabartinius ir buvusius Liutkiškių  ir aplinkinių kaimų gyventojus.

Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis su Liutkiškių kaimo gyventojais, kraštiečiais prie bažnyčios varpinės ir pašventintos Liutkiškių kaimo vėliavos

Radviliškio parapijos bažnyčioje aukotos šventos mišios už buvusius Kaneivaičių pradinės mokyklos mokytojus ir mokinius, Liutkiškių, Baroniškių, Tautiškių, Skynimiškių, Daujočių, Skirjočių, Kaneivaičių, Beržės, Šaltupio, Karolinos kaimų mirusius gyventojus.

Liutkiškių kaimo vėliavą, skirtą kaimo jubiliejui, pašventino Radviliškio parapijos dekanas, klebonas-teologijos licenciatas Tadas Rudys. Su dovanomis atskubėjęs  ir šventose mišiose dalyvavęs susirinkusiuosius su gražiu jubiliejumi pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis.

Šventė toliau tęsėsi Liutkiškių kaime, Violetos ir Edvardo Švagždžių sodyboje. Susirinkusius į šventę pasveikino Radviliškio seniūnijos seniūnė Gabrielė Kuraitienė, Kutiškių kaimo bendruomenės pirmininkas Laurynas Balinskas, buvusi Kaneivaičių pradinės mokyklos mokytoja Genovaitė Zdanienė.

Atminimo dovanomis apdovanoti seniausieji Liutkiškių kaimo gyventojai Juozapa Istominienė ir Vytautas Dukšta bei seniausia susitikime dalyvaujanti Kaneivaičių pradinės mokyklos mokinė Eleonora Vaičeliūnienė ir seniausias dalyvaujantis mokinys Romualdas Masiliūnas. Neužmiršti liko ir mažieji jauniausieji liutkiškiečiai: Armandas Kirkilas ir Tajus Tarvydas.

„Metų naujakurio“ apdovanojimas atiteko Rimui Andrušaičiui, sugrįžusiam į gimtinę po daugiau kaip dvidešimties metų ir sėkmingai gražinančiam savo gimtų namų aplinką.

Susitikime pagerbti ir kaimo jubiliatai: Saulius Tarvydas, Irena Čepaitytė, Edvardas Švagždys, Jonas Morkūnas, Genė Zofija Kybartienė ir Vytautas Dukšta. Pasveikinti Zita ir Vytautas Dukštos, šiemet švenčiantys gražų bendro gyvenimo  55 metų smaragdinių vestuvių jubiliejų.

Susitikime galima buvo įsigyti leidinuką „Kaneivaičių pradinės mokyklos takais...“, kurį parengė buvusi Kaneivaičių pradinės mokyklos mokinė Birutė Stančiūtė, ji mokyklą lankė 1967–1970 metais. Šventės dalyviai ir svečiai galėjo apžiūrėti Liutkiškių, Tautiškių, Kaneivaičių, Skynimiškių ir aplinkinių kaimų gyventojų nuotraukų parodą, skirtą kaimo šventėms: vestuvėms, krikštynoms ir kitoms.

Susitikimo dalyvius su vėliavos simboliais ir senojo Liutkiškių kaimo istorija trumpai supažindino Birutė Stančiūtė, o apie dabartinį kaimo gyvenimą papasakojo Brigita Drąsutienė. Jaunosios kartos atstovai įdėmiai klausėsi puikiai šventę vedusios Gerdos Jankevičiūtės pasakojimo apie spaudos draudimą, sunkų knygnešių darbą. Taip buvo pagerbtas žymaus Liutkiškių kaimo knygnešio Antano Abromavičiaus, gimusio 1860 metais Liutkiškiuose, atminimas. Jaunieji knygnešiukai šventės dalyviams išdalijo Lauros Prascevičiūtės ir Ritos Reginos Trimonienės neseniai išleisto mokslinio leidinio „Senosios Radviliškio rajono kaimų kapinės“ ištraukas apie senąsias Liutkiškių ir Kaneivaičių kaimų kapines. Knygnešių darbą tęsė ir Kaneivaičių klubo-skaityklos darbuotojai, o vėliau – ir Liutkiškių kaimo bibliotekininkės. Už jų sunkų darbą padėkota buvusioms bibliotekininkėms Bronislavai Malinauskienei, Aldonai Ožolienei ir Elvyrai Navickienei.

Nuskambėjus skambučiui, jaunieji liutkiškiečiai Austėja, Ovidijus, Meida, Austėja, Vėjūnė, Irminas ir mažasis Mangirdas padeklamavo eilėraštį „Skambutis“. Prasidėjo jubiliejinė pamoka. Į mokyklos suolus sėdo ir 40-mečiai, ir 60-mečiai, ir net įkopę į aštuntą dešimtį. Tarp mokinių ir seniausias mokinys – Romualdas Masiliūnas. Buvusieji mokiniai noriai atsakinėjo į buvusios mokytojos Genovaitės Zdanienės užduodamus klausimus, rašė prisiminimus, dalijosi jais su giminėmis, pažįstamais  apie metus praleistus Kaneivaičių pradinėje mokykloje. „Jaunojo skaitovo“ vardais ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti Austėja Liukaitė, Ovidijus Drąsutis, Meida Morkūnaitė, Austėja ir Vėjūnė Gedminaitės, Irminas Trivoženka ir Mangirdas Vėžys.

Už išradingai ir originaliai papuoštą Šaltupio gatvę ir sodybą „Šventės dizainerės“ apdovanojimai įteikti Daivai Morkūnienei, Brigitai Drąsutienei, Jurgitai Gedminienei, Reginai Džiaugienei, Vitai Vaicekauskaitei.

Savo paveikslus, molio dirbinius ir kitus rankdarbius eksponavo gražiadarbės Laima Masiliūnaitė, Alma Gudmonienė, Inga Rašpoliauskienė. Joms įteikti „Auksarankių“ apdovanojimai.

„Bendruomeniškiausio kaimyno“ apdovanojimas atiteko Violetai Švagždienei, kuri visiems padeda ir visur visada suspėja.

Kokia gi šventė be šventės apipavidalintojų, muzikantų. Už nuotraukų ir muzikinės dalies apipavidalinimą, „Šventės didžėjaus“ vardu apdovanota Monika Švagždytė.  

Už iniciatyvas ir idėjas bei jų sklaidą „Metų iniciatyvos“ apdovanojimas įteiktas Birutei Stančiūtei.    

Už krašto istorinių vertybių saugojimą ir perdavimą ateities kartoms „Paveldo saugotojo“  nominacijomis apdovanoti šaunūs vyrai Arūnas Sutkevičius, Modestas Gedminas ir Mindaugas Švagždys. Jie per labai trumpą laiką įamžino protėvių amžino poilsio vietą.

Istorinė Liutkiškių kaimo kapelių vieta, paminėta 1799 metais, vėl įamžinta 2018 m. liepą

O kokia gi šventė, jei nebūtų jos rėmėjų. Kai prie gražių norų prisideda ir dosnios širdies žmonės, rezultatas visada džiugina. Liutkiškių kaimo bendruomenė dėkoja visiems, kurie leido išsipildyti svajonei. Būtų gaila, jei gražūs sumanymai taip ir liktų neįgyvendinti. Jų dėka dabar visi, ateinančios kartos galės didžiuotis  istorinėmis išsaugotomis gražiausiomis ir reikšmingiausiomis jubiliejinės Liutkiškių kaimo ir mokyklos šventės akimirkomis. Šventei paramą skyrė ne tik vietiniai kaimo gyventojai  ir kraštiečiai, bet ir ištisos šeimos, į svečias šalis išvykę tėvynainiai. Padėkomis  ir gėlių žiedais  buvo apdovanoti: G. ir S. Žeguniai, R. Bukauskaitė, L. ir Z. Bukauskai, J. ir L. Smoriginai, E. Navickienė, A., D. ir A. Sutkevičiai, A. Švagždys, K. ir R. Morkūnai, B. Stančiūtė,  R. Andrušaitis, J. ir M. Gedminai, A. Mitrauskaitė-Vavilovienė, V. ir R. Masiliūnai, V. ir E. Švagždžiai, D. ir V. Morkūnai, V. ir J. Morkūnai, O. ir A. Giedraičiai, M. ir Ž. Gedminai, I. Varanavičienė, UAB „Mulitas“, Kutiškių kaimo bendruomenė.

Apie vidurnaktį jubiliejinę Liutkiškių ir mokyklos šventę vainikavo įspūdingi fejerverkai, padovanoti dosnių rėmėjų. Netylant skambiai dainai, skambant muzikai ir besisukant poroms šventė tęsėsi iki paryčių. Iš šventės daugelis sugrįžo geros nuotaikos, pasidaliję prisiminimais, pabendravę su buvusiais klasės draugais, giminėmis, kaimynais. Visi linkėjo šventės iniciatoriams ir organizatoriams stiprios sveikatos, sėkmės ir kantrybės bei naujų tokių prasmingų susitikimų.

Susitikimo organizatorių informacija

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: