2019 m. kovo 24 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dėl Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslųSpausdinimo versija

Aplinkos ministerija planuoja organizuoti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos keitimą siekiant pakeisti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius, nes siekiama nustatyti bendrąją miško žemių naudojimo politiką, sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus.

Galiojančios Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius dėl miškų priskyrimo miškų grupėms irgi reikia keisti, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstyti Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvai.

Prašome susipažinti su teikiamu sprendimo ir planavimo tikslų dokumentu:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS KEITIMO

2019 m.    d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi, Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 12, 13 ir 26 punktais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu ir įgyvendindamas Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinį planą 2016-2023 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-925 „Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinio plano 2016–2023 metams patvirtinimo“:

  1. Nusprendžiu keisti Šiaulių apskrities (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų savivaldybių ir Šiaulių miesto savivaldybės) miškų tvarkymo schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Šiaulių apskrities (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų savivaldybių ir Šiaulių miesto savivaldybės) miškų tvarkymo schemos tvirtinimo“.
  2. Nustatau, kad planavimo tikslas - pakeisti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius ir schemą išdėstyti nauja redakcija.
  3. Pavedu Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupei kontroliuoti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos keitimą, dalyvauti jos keitimo procese ir procedūrose.
  4. Įgalioju VĮ Valstybinių miškų urėdiją informuoti fizinius asmenis, juridinius asmenis ar jų padalinius, kitas organizacijas ar jų padalinius, kuriems dėl visuomenės (viešojo) intereso numatoma nustatyti papildomus žemės naudojimo ar ūkinės veiklos apribojimus, apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą - Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemą - registruotais laiškais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu.

Aplinkos ministras“

Prašome teikti pasiūlymus dėl planuojamos keisti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslų Aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, ei. p. info@am.lt) iki 2019 m. kovo 22 d.
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: