2018 m. gruodžio 14 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Skelbiamas konkursas į VŠĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. finansininko pareigas Spausdinimo versija

Įstaigos pavadinimas
Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras)

Pareigų pavadinimas
Vyriausiasis finansininkas

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį ekonomikos ar jam prilygintą finansų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų ekonomikos ar finansų valdymo srityje darbo patirtį;
 3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau – VSAKIS) ir Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
 4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, LR Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos direktoriaus teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, finansinę ir buhalterinę apskaitą, viešą administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
 5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti buhalterijos skyriaus veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas susijusias su Centro veiklos planavimu, apskaita ir analize;
 6. mokėti naudotis šiuolaikine technika ir ryšio priemonėmis (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kt.);
 7. mokėti dirbti buhalterine programa.

Privalumas – darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje.

Konkursą laimėjęs specialistas turi įsidarbinti įstaigoje ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po laimėtojo nustatymo.

Funkcijos:

 1. vadovauja buhalterijos skyriui, siekiant užtikrinti efektyvų jo darbą;
 2. tinkamai ir teisingai tvarko buhalterinę apskaitą, nustatytu laiku teikia mėnesinio, ketvirčio ir metų buhalterines ataskaitas reikalingoms valstybės ir kitoms institucijoms;
 3. vykdo ir kontroliuoja atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus, derina tarpusavio atsiskaitymus su įstaigomis ir organizacijomis;
 4. pildo informacinėje sistemoje VSAKIS duomenis, derina juos su kitais viešojo sektoriaus subjektais;
 5. atsako už teisingą ir savalaikį finansinės atskaitomybės (ketvirčio, metų) paruošimą;
 6. užtikrina, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų judėjimu;
 7. savo kompetencijos ribose vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Centro uždaviniai.

Darbo užmokestis:

Pagal susitarimą nuo 10-20 procentų mažesnis už Centro direktoriui nustatytą mėnesinės algos pastovios dalies dydį, o kintamoji dalis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų Centro veiklos rezultatų ir negali viršyti 40 proc. nustatytos pastoviosios dalies dydžio.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 4. gyvenimo aprašymas – nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 5. užpildyta pretendento anketa (pretendento anketos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus informuoti el. paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

32 kab., II aukštas, VšĮ Radviliškio r. PSPC, Gedimino g. 9B, Radviliškis

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas: 32 kab., II aukštas, VšĮ Radviliškio r. PSPC, Gedimino g.9B, Radviliškis

Pasiteiravimo telefonu numeris (8 422) 516 72, elektroninio pašto adresas radviliskiopspc@ismail.lt;

išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną). Konkurso paskelbimo data 2018 m. lapkričio 2 d. Skelbimas galioja iki 2018 m. gruodžio 14 d.

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: