2019 m. gegužės 19 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
RADVILIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (RADVILIŠKIO M. VVG)Spausdinimo versija

Asociacijos kodas: 304075163
Adresas: Aušros a. 10, LT – 82196 Radviliškio m.
Tel. (8 422) 69 009.
El. paštas – radviliskiomiestovvg@gmail.com

RADVILIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI


Darbuotojai:

Vadovė: Lena Skriptienė
Tel.  8 422 69 009
El. paštas – radviliskiomiestovvg@gmail.com

Finansininkė: Dalia Vedrickienė


RADVILIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBA:

1. Mantas Poškus – valdybos pirmininkas, Radviliškio m. Jaunimo asociacija „Antilopė“, vadovas.
2. Vera Jasinskaja – valdybos narė, Radviliškio m. Rusų kultūros centras, vadovė.
3. Janina Ganienė – valdybos narė, Radviliškio m. asociacija Pilietinio jaunimo organizacija, narė.
4. Justinas Kvėglys – valdybos narys, Radviliškio m. UAB Regejus, padalinio vadovas.
5. Sigitas Krivickas – valdybos narys, Radviliškio m. S. Krivicko įmonė „Fasma“, vadovas.
6. Vaidas Stasiukynas – valdybos narys, Radviliškio m. UAB Radviliškio autocentras, direktorius.
7. Gintaras Pilypas – valdybos narys, Radviliškio raj. savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius, vedėjas.
8. Vigilija Dževečkienė – valdybos narė, Radviliškio m. seniūnija,  seniūno pavaduotoja.
9. Laura Bagučianskyte – valdybos narė, Radviliškio raj. savivaldybės viešoji biblioteka, kultūrinės veiklos vadybininkė.


ĮSTOJIMAS (NARYSTĖ) RADVILIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE:

1. Radviliškio m vietos veiklos grupės (toliau Radviliškio m. VVG) nariais gali būti Radviliškio miesto teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių partneriai (toliau – partneriai):

1.1. bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos;
1.2. asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės;
1.3. Radviliškio rajono savivaldybės taryba.

2. Radviliškio m. VVG nariu gali tapti partneris, atitinkantis 1 punkte nustatytus kriterijus ir
pateikęs vadovui prašymą įstoti į Radviliškio m. VVG, įsipareigojęs laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėti stojamąjį mokestį visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka.  
3. Asmuo, norėdamas tapti Radviliškio m. VVG nariu, pateikia prašymą Radviliškio m.  
VVG vadovui:

3.1. juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą prašymą priimti į Radviliškio m. VVG narius, kuriame išreiškiamas asmens įsipareigojimas laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėti stojamąjį mokestį;
3.2. juridinio asmens sprendimo tapti Radviliškio m. VVG nariu ir juridinio asmens steigimo
dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.) tinkamai patvirtintą nuorašus;
3.3. juridinio asmens sprendimo išrašą dėl įgalioto asmens atstovauti Radviliškio m. VVG
visuotiniame narių susirinkime.

4. Sprendimas dėl priėmimo į Radviliškio m. VVG narius priimamas  Radviliškio m. VVG visuotiniame narių susirinkime Radviliškio m. VVG narių balsų dauguma.
5. Radviliškio m. VVG narys turi teisę išstoti iš Radviliškio m. VVG, apie tai raštu pranešęs Radviliškio m. VVG vadovui. Tokio nario išstojimą iš Radviliškio m. VVG tvirtina Radviliškio m. VVG valdyba.
6. Radviliškio m. VVG narys, kurio veikla prieštarauja Radviliškio m. VVG tikslams, kuris  pažeidžia Radviliškio m. VVG įstatus ar kitus Radviliškio m. VVG veiklą reglamentuojančius teisės aktus, be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčio, ar kitaip trukdo įgyvendinti Radviliškio m. VVG uždavinius ir vykdyti funkcijas, Radviliškio m. VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, gali būti pašalintas iš Radviliškio m. VVG narių.
7. Išstojusio ar pašalinto nario sumokėti stojamieji ir nario mokesčio įnašai ar kitaip Radviliškio m. VVG nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.


RADVILIŠKIO MIESTO VVG PASIRAŠYTOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS:

1. Radviliškio rajono vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis";
2. Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras;
3. Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyrius;
4. Radviliškio rusų kultūros centras;
5. Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjunga;
6. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras;
7. Radviliškio jaunimo mokykla;
8. Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka;
9. Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija;
10. Radviliškio miesto kultūros centras;
11. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla;
12. Radviliškio Vaižganto progimnazija;
13. VšĮ Šiaulių ir Tauragės apskrities aklųjų ir silpnaregių Radviliškio rajono taryba;
14. Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla;
15. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatas.


SVARBŪS INFORMACIJOS ŠALTINIAI

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)