Pasirinkite kalbą

Lygių galimybių užtikrinimas

Kas yra lygios galimybės?

Lygios galimybės – tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Kas yra diskriminacija?

Diskriminacija – tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, taip pat seksualinis priekabiavimas dėl lyties.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius
Lijana Lebedžinskienė
Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; vykdo lygių galimybių įgyvendinimo funkciją)
Kabineto numeris - 315 +370 422 69 009, +370 696 74 360 lijana.lebedzinskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-13, 14:04:43