2021 m. balandžio 17 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Teritorijų planavimas ir statyba
Informuojame, kad pradedamas rengti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis, tel. (8 422) 69 004, faksas (8 422) 69 000, informacija@radviliskis.lt.

Skaityti toliau...
Informacija apie Aukštelkų kaime planuojamą žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsniu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16, 18 punktų nuostatomis, atsižvelgiant į pil. E.J. 2021 m. balandžio 7 d. prašymą, planuojama E.J. ir A.D. nuosavybės teise valdomame 1,5043 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 7105/0008:71), esančiame Aukštelkų kaime, Aukštelkų seniūnijoje, Radviliškio rajono savivaldybėje, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo Sedūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A-302 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7120/0002:0046), esančio Sedūnų k. 5, Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto iniciatorė – A. S., projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – UAB „Medilana“.

Projekto organizatoriaus informacija

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintus žemės sklypų Šeduvoje ir Radviliškyje formavimo ir pertvarkymo projektus

Informuojame apie patvirtintus žemės sklypų Šeduvoje ir Radviliškyje formavimo ir pertvarkymo projektus:

Skaityti toliau...
Informacija apie parengtus sandėliavimo paskirties pastato, Stoties g. 23, Pakiršinyje, statybos projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti sandėliavimo paskirties pastato, Stoties g. 23, Pakiršinio k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai.

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintus žemės sklypų Labos kaime, Kurklių kaime ir Radviliškio mieste formavimo ir pertvarkymo projektus

Informuojame apie patvirtintus žemės sklypų Labos kaime, Kurklių kaime ir Radviliškio mieste formavimo ir pertvarkymo projektus:

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintus žemės sklypų Daugėlaičių kaime ir Radviliškio mieste formavimo ir pertvarkymo projektus

Informuojame, kad patvirtinti žemės sklypų Daugėlaičių kaime ir Radviliškio mieste formavimo ir pertvarkymo projektai:

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo M. Mažvydo g., Radviliškyje, formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A-226 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio M. Mažvydo g. 38, Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto iniciatorė – M. N., projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – UAB „Inreal GEO“.

Projekto organizatoriaus informacija

Skaityti toliau...
Informacija apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią Valatkonių kaime

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsniu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16, 18 punktų nuostatomis, atsižvelgiant į pil. R.B. 2021 m. kovo 17 d. prašymą, planuojama R.B. nuosavybės teise valdomame 2,1025 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 7142/0005:76), esančiame Valatkonių kaime, Baisogalos seniūnijoje, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo Aukštelkuose formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-215 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7105/0007:0233), esančio Taikos g. 58B, Aukštelkų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto iniciatorius – UAB „Instona“, projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – UAB „Medilana“.

Projekto organizatoriaus informacija

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo Pagojų kaime formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A-179 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7108/0018:0012), esančio Pagojų k. 3, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo Kutiškiuose formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A-133 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7132/0003:0003), esančio Pievų g. 3, Kutiškių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto iniciatorius – L. B., projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – UAB „Medilana“.

Projekto organizatoriaus informacija

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo Alksniupių kaime formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-1487 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Radvilonių g. 13, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto iniciatorius – ŽŪB „Draugas“, projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – G. L.

Projekto organizatoriaus informacija

Skaityti toliau...
Informacija apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią Pušiniškių kaime

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsniu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16, 18 punktų nuostatomis, atsižvelgiant į pil. L.P. 2021 m. sausio 4 d. prašymą, planuojama L.P. ir I.P. nuosavybės teise valdomame 4,0549 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 7125/0003:19), esančiame Pušiniškių kaime 1, Tyrulių seniūnijoje, Radviliškio rajono savivaldybėje, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypų Augmėnų kaime formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A-5 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7108/0018:0144, 7108/0018:0020), esančių Ąžuolų g., Augmėnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto iniciatorius – UAB „Benglita“, projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – UAB „Medilana“.

Projekto organizatoriaus informacija

Skaityti toliau...
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Mindaugas Pauliukas


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)