2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas ir administravimasSpausdinimo versija

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

Bendrojo naudojimo objektams valdyti savininkai:

 • steigia bendriją;
 • sudaro jungtinės veiklos sutartį;
 • pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių.

Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, naujų objektų sukūrimo ir disponavimo jais priimami savininkų balsų dauguma.

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys CK 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų paslaugų tarifas neviršija tarifo dydžio, apskaičiuoto pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.

Daugiabučių namų valdymo ir administravimo teisinis reglamentavimas

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005.
 • Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintas Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351.
 • Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (2012 m. balandžio 12 d. Nr. XI-1967).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-612.
 • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831.
 • Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 389.
 • Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. T-826 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. T-825 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo ir namo techninės priežiūros maksimalių tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-911 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014-10-08 sprendimo Nr. T-825 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo ir namo techninės priežiūros maksimalių tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-24 įsakymas A-723-(8.2) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymas A-50-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-24 įsakymo Nr. A-723-(8.2) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pakeitimo ir patikslinimo“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-08 įsakymas A-21-(8.2) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-09 įsakymas A-112-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-08 įsakymo Nr. A-21-(8.2) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pakeitimo“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-09 įsakymas A-111-(8.2) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“.
Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)