Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba ir viešoji tvarka
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas
  Vaiko teisės
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Antano Čepononio priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų bilietai ir tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Skelbimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Globos centras
 • Naujienos
  Apie globą ir įvaikinimą
  Kaip tapti globėju ar įtėviu
  Apie budintį globotoją
  Globos centro paslaugos
  Bendra informacija
  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė - Lina Ananjevienė

  III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  5. Turėti aukštąjį  universitetinį  arba  aukštesnįjį išsilavinimą.
  6. Socialinių išmokų specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu ir kitais teisiniais aktais, apibrėžiančiais veiklą, kuri priklauso darbuotojo kompetencijai, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
  7. Socialinių išmokų specialistas privalo:

  7.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;
  7.2. būti susipažinęs su Savivaldybės administracijos darbo reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, skyriaus nuostatais;
  7.3. turėti geras socialinio darbo žinias, sugebėti jas taikyti;
  7.4. išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
  7.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  7.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  7.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, sistema „Parama“ ir  socialinės paramos informacine sistema (SPIS);
  7.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą, išmanyti taikyti piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims ir išmokų vaikams įstatymus, Europos Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir paramos mirties atveju įgyvendinimo tvarkos aprašą,  įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių išmokų mokėjimo, socialinės apsaugos  klausimus, socialinių paslaugų ir paramos teikimą, Socialinės paramos skyriaus, šios pareigybės nuostatus, rajono Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisykles, teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus.

  IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  8. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Paramos mirties atveju, Socialinės paramos mokiniams įstatymų, Valstybinių šalpos išmokų įstatymo ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių išmokų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą, socialinių išmokų specialistas vykdo šias funkcijas:

  8.1. priima iš asmenų prašymus dėl šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo;
  8.2. priima iš asmenų prašymus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimo;
  8.3. priima iš asmenų prašymus dėl nukentėjusiųjų statuso suteikimo ir pateikia juos Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centrui;
  8.4. priima iš asmenų prašymus dėl  būsto neįgaliems pritaikymo;
  8.5. teikią paraiškas Neįgaliųjų reikalų departamentui dėl valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymui;
  8.6. daro reikalingų dokumentų kopijas ir  jas patvirtina;
  8.7. rengia šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų išmokų gavėjų bylas pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  8.8. tvarko gavėjų, besikreipiančių dėl šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų duomenis, vadovaudamasis Strateginės partnerystės informacinės sistemos SPIS metodiniais nurodymais;
  8.9. skaičiuoja ir ruošia sprendimus dėl šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams;
  8.10. ruošia pašalpų mirties atveju ir vienkartinių pašalpų iš Savivaldybės biudžeto lėšų sprendimus ir išmokėjimo žiniaraščius;
  8.11. suveda duomenis apie gyventojus, jiems teikiamas ar nepaskirtas socialines  išmokas, nurodydamas jų neskyrimo priežastis, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
  8.12. sprendžia išmokų paskaičiavimo, mokėjimo sustabdymo ar susidariusių permokų išieškojimo iš gavėjų klausimus;
  8.13. ruošia pranešimus pareiškėjams, informuodamas juos apie išmokų paskyrimą ar nepaskyrimą;
  8.14. išduoda asmenims pažymas apie gaunamas socialines išmokas;
  8.15. surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, siekiant įvertinti asmens (bendrai gyvenančių asmenų) gyvenimo sąlygas;
  8.16. organizuoja maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimą;
  8.17. sudaro ir pateikia socialinės paramos skyriaus buhalterijai banko, pašto ir kasos žiniaraščius, ataskaitas ir suvestines apie paskirtas išmokas, pašalpas ir kompensacijas;
  8.18. ruošia šalpos išmokų gavėjų asmens bylas išsiųsti į kitų savivaldybių socialinės paramos skyrius;
  8.19. sutvarko išmokų gavėjų, kurių išmokų mokėjimas pasibaigęs, bylas (ilgo saugojimo) pagal Archyvų departamento reikalavimus;
  8.20. konsultuoja Radviliškio rajono savivaldybės gyventojus ir seniūnijų socialinius darbuotojus šalpos išmokų, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir kitų išmokų skyrimo ir skaičiavimo klausimais;
  8.21. dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, siekiant Savivaldybės administracijos tikslų įgyvendinimo;
  8.22. bendradarbiauja  su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis bei įstaigomis socialinių išmokų klausimais;
  8.23. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl socialinės paramos planavimo, vystymo, tobulinimo bei socialinių paslaugų masto nustatymo;
  8.24. pavaduoja bet kurį Skyriaus socialinių išmokų specialistą pagal Skyriaus vedėjo pavedimą;
  8.25. vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-29 16:40:17
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.