Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba ir viešoji tvarka
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas
  Vaiko teisės
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Antano Čepononio priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų bilietai ir tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Skelbimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Globos centras
 • Naujienos
  Apie globą ir įvaikinimą
  Kaip tapti globėju ar įtėviu
  Apie budintį globotoją
  Globos centro paslaugos
  Bendra informacija
  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji buhalterė - Viktorija Tautkevičienė

  I. BENDROJI DALIS

  1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiąjį buhalterį priima ir atleidžia iš darbo, skiria tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Darbuotojas pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas skyriaus vedėjui.
  3. Vyriausias buhalteris privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos vedimo tvarką ir atsakomybę, skyriaus nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
  4. Vyriausias buhalteris privalo būti susipažinęs su:

  4.1. valstybės finansine ir socialine politika;
  4.2. įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimais buhalterinės apskaitos srityje;
  4.3. buhalterinės ir finansų apskaitos formomis bei blankais, jų užpildymo tvarka ir metodais įstaigoje;
  4.4. priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimais bei jų laikytis.
  5. Darbuotojas privalo turėti aukštąjį ekonominį-buhalterinį išsilavinimą.

  II. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Vyriausiasis buhalteris tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
  7. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą — apskaitos dokumentus ir registrus skyriaus vedėjui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.
  8. Vyriausiasis buhalteris tvarko skyriaus biudžetą, pasirašo finansinius dokumentus, planuoja lėšų poreikį ateinantiems laikotarpiams pagal visus finansavimo šaltinius.
  9. Teikia konsultacijas seniūnijų, socialinės paramos įstaigų atstovams buhalterinės apskaitos klausimais.
  10. Vykdo piniginių lėšų panaudojimo kontrolę iš Savivaldybės biudžeto, specialių tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetų.
  11.Vykdo šalpos išmokų, išmokų vaikams, socialinių pašalpų ir išmokų bei vienkartinių pašalpų administravimo funkciją, susijusią su buhalterine apskaita ir lėšų panaudojimu. 
  12. Atsako už medžiagų ir kitų materialinių vertybių panaudojimo ir nurašymo apskaitą.
  13. Vykdo ūkinių operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo kontrolę.
  14. Surenka pirminius dokumentus balansui sudaryti.
  15. Sudaro memorialinius orderius pagal atskiras sąskaitas iš kasos ir bankinių dokumentų.
  16. Darbdavio ar skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kasos, materialinių vertybių patikrinimus.
  17. Kontroliuoja pašalpų skyrimo dokumentų teisingumą ir pagrįstumą.
  18. Sudaro ataskaitas apie skyriaus finansinę veiklą.
  19. Teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
  20. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
  21. Teikia finansinę atskaitomybę Savivaldybės administracijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.
  22. Sutikrina pašalpų ir išmokų žiniaraščius.
  23. Daro pavedimus į  pašalpų ir išmokų gavėjų asmenines sąskaitas bankuose pagal visus finansavimo šaltinius bei į rajono seniūnijų korteles laidojimo ir kitoms pašalpoms seniūnijų kasose mokėti.
  24. Vykdo seniūnijų mėnesinių atsiskaitymų pagal avansinės apyskaitas kontrolę.
  25. Parenka apskaitos politiką ir parengia apskaitos vadovą.
  26. Atnaujina apskaitos vadovą.
  27. Perkelia pajamų ir sąnaudų sąskaitų likučius į sukauptą perviršį ar deficitą ataskaitinių metų pabaigoje, sudaro buhalterinę pažymą apie ataskaitinių metų sąskaitų uždarymą.
  28. Tvirtina darbo užmokesčio žiniaraščius.
  29. Pateikia informaciją finansinėms ataskaitoms parengti.
  30. Parengia finansines ataskaitas.

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-29 16:55:01
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.