Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Taksi paslaugos
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Žemės ūkio skyrius - Vedėjas

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
  6.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
  6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą, žemės ūkio veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
  6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
  6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
  6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
  6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, kontroliuoti darbus, organizuoti skyriaus veiklą;
  6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą;
  6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Valstybės tarnautojas vykdo šias specialiosios veiklos srities – valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos funkcijas:

  7.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Žemės ūkio ministro įsakymų, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų, bendradarbiavimo sutarčių ir kitų teisės aktų, susijusių su kaimo plėtra, žemės ūkiu ir melioracija, įgyvendinimą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
  7.2. organizuoja Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių administravimą;
  7.3. organizuoja Nacionalinės kaimo rėmimo programos priemonių administravimą;
  7.4. organizuoja ūkininkų ūkių registro  priemonių administravimą;
  7.5. organizuoja žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro priemonių administravimą;
  7.6. organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo priemonių administravimą;
  7.7. organizuoja tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius mokėjimo priemonių administravimą;
  7.8. organizuoja pieno gamybos kvotų sistemos priemonių administravimą;
  7.9. organizuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro ir valstybinės techninės priežiūros priemonių administravimą;
  7.10. organizuoja valstybei nuosavybes teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą (patikėjimo teise) ir naudojimą:

  7.10.1. organizuoja melioracijos darbų programų projektų rengimą valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti, pagal kompetenciją, atlieka darbų užsakovo funkcijas, atliekamų darbų techninės-sąmatinės dokumentacijos rengimą;
  7.10.2. organizuoja  melioracijos statinių remonto, rekonstrukcijos ir tolimesnės priežiūros darbų, techninių projektų užduočių, projektavimo sąlygų sąvadų rengimą, pagal kompetenciją juos tvirtina;
  7.10.3. organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, pastatytų statinių pripažinimą juos tinkamais naudotis, techninių sąlygų infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti išdavimą, projektų priešprojektinių pasiūlymų ir kitos techninės dokumentacijos derinimą;
  7.10.4. organizuoja melioracijos statinių statybai leidimų išdavimą;
  7.10.5. organizuoja dokumentų ruošimą dėl žemės ūkio paskirties  hidrotechnikos kompleksų panaudojimo mažosioms hidroelektrinėms įrengti;
  7.10.6. organizuoja melioracijos statinių būklės vertinimą, ruošia sprendimų projektus dėl melioracijos statinių nurašymo ar pripažinimo netinkamais naudoti;
  7.10.7. organizuoja potencialiai pavojingų  hidrotechnikos statinių eksploatavimą, hidrometrinius matavimus;
  7.10.8. organizuoja melioracijos geoinformacinės sistemos palaikymą, melioracijos statinių apskaitą, kadastro duomenų ruošimą ir informacijos pateikimą Valstybiniam žemės fondui apie panaudotas lėšas melioracijai, organizuoja analoginės planinės medžiagos archyvavimą skaitmeninėje bazėje;
  7.10.9. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos  įrenginių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos įrenginių priežiūros klausimais;
  7.10.10. teikia rekomendacijas melioracijos įmonių ir specialistų atestacijos institucijoms;
  7.10.11. dalyvauja parenkant netinkamų žemių plotus miškams įveisti, teikia išvadas dėl miškų įveisimo sausintose žemėse;
  7.10.12. konsultuoja melioruotų žemių savininkus, naudotojus apie skiriamą valstybės paramą  ir  pasinaudojimo ja galimybėmis;

  7.11. organizuoja  stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros, medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo programų priemonių administravimą;
  7.12 . atlieka teisės pažeidimų protokolų surašymą administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123, 172-19, 172-21, 172-26, 110-1 ATPK straipsnius);
  7.13. organizuoja žemdirbių švietėjiškos veiklos priemones (artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes, seminarus, konferencijas ir kitus renginius). Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
  7.14.   koordinuoja žemdirbių švietimo ir konsultavimo klausimus;
  7.15. organizuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
  7.16. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų atstovavimą rajonui parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
  7.17. dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų priemonių  įgyvendinimu;
  7.18. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus fizinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
  7.19. metodiškai vadovauja seniūnijų darbuotojams, vykdantiems žemės ūkio ir kaimo plėtros funkcijas;
  7.20. organizuoja lėšų planavimą funkcijoms atlikti;
  7.21. organizuoja darbų, paslaugų ar prekių viešuosius pirkimus Skyriuje pagal kompetenciją;
  7.22. organizuoja sutarčių projektų rengimą su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
  7.23. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, sprendžia juose keliamas problemas;
  7.24. teikia informaciją apie skyriaus veiklą;
  7.25. organizuoja  Skyriaus  archyvinės dokumentacijos tvarkymą;
  7.26. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus  kompetencijai priklausančiais klausimais;
  7.27. dalyvauja komisijų, darbo grupių  darbe;
  7.28. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse;
  7.29. vertina skyriaus valstybės  tarnautojų veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
  7.30. laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos reikalavimų, konfidencialumo principo.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-21 15:46:06
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.