2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas Radviliškio rajono savivaldybėje
Paprojekčio pavadinimas Administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas Radviliškio rajono savivaldybėje
Paprojekčio vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
 
Paprojekčio partneriai -
Paramos suma 214 710,00 Lt
Paramos šaltinis Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinis mechanizmas
Paprojekčio vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (37 890,00 Lt)
Paprojekčio vertė 252 600,00 Lt
Paprojekčio vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2009 m. lapkričio 2 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2010 m. rugpjūčio 30 d.

 

Paprojekčio tikslas ir esmė

Projekto tikslas – tobulinti Radviliškio rajono savivaldybės institucijų žmogiškuosius išteklius, didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir administracinių gebėjimų lygį.

Paprojekčio tikslinė grupė – 96 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir 75 seniūnijų darbuotojai, atsakingi už viešųjų paslaugų gyventojams teikimą ir jų teikimo organizavimą, socialinį-ekonominį rajono vystymą.

Paprojektyje numatomi šie pagrindiniai mokymai:

  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) mokymai (80 ak. val.; 88 dalyviai);
  • seminaras „Teisė“ (16 ak. val., 42 dalyviai);
  • seminaras „Strateginis valdymas, planavimas“ (16 ak. val., 37 dalyviai);
  • seminaras „Viešieji pirkimai“ (16 ak. val., 42 dalyviai);
  • seminaras „Administravimas ir biuro valdymas“ (16 ak. val., 62 dalyviai);
  • seminaras „Vadyba ir valdymas“ (32 ak. val., 24 dalyviai);
  • seminaras „Personalo valdymas ir motyvacija“ (16 ak. val., 24 dalyviai);
  • seminaras „Viešinimas, pristatymas“ (16 ak. val., 40 dalyvių);
  • seminaras „Asmeninių kompetencijų valdymas“ “ (32 ak. val., 140 dalyvių).

Surengtų mokymų programos trukmė – 240 akademinių valandų. Iš viso numatoma išmokyti 170 vietos valdžios institucijų darbuotojų.

Rezultatai:
Didėjant viešojo administravimo kokybei, gerės ir Savivaldybės socialinė-ekonominė situacija, bus sėkmingai įgyvendinamas strateginis plėtros planas, sumažės socialiniai-ekonominiai skirtumai tarp kitų savivaldybių Šiaulių apskrityje. Sumažės atotrūkis tarp vietos savivaldos institucijų ir regiono bei centrinės valdžios darbuotojų kvalifikacijos, bus sparčiau įgyvendinamos viešųjų paslaugų reformos, kurių pastaruoju metu (po 2008 metais įvykusių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų) gana daug.
Daugiau informacijos apie paprojektį – Danguolė Laurinaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 422) 69 055, 8 614 94 125, el. p. danguole.l@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

170 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2010 metų kovo–birželio mėnesiais tobulino savo žinias ir gebėjimus strateginio valdymo ir planavimo, vadybos ir valdymo, viešųjų pirkimų, administravimo ir biuro valdymo, viešinimo ir pristatymo, asmeninių kompetencijų valdymo srityse, mokėsi užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Populiariausi buvo užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) programos kursai, juos pasirinko, išklausė ir pagal mokėjimo lygį pažymėjimus gavo 88 darbuotojai.


Anglų kalbos kursai

Savivaldybės tarnautojai mokėsi pagal paprojektyje „Administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ numatytas veiklas.

Rajono plėtrai didelę įtaką turi viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimas atlikti savo pareigas, suvokti rajono problemas, aukšta kvalifikacija bei įgūdžiai padeda pagerinti socialinę ir ekonominę rajono padėtį, todėl pagrindinis šių mokymų tikslas – tobulinti Radviliškio rajono savivaldybės institucijų žmogiškuosius išteklius, didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją.

Pasak projekto vadovės, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Danguolės Laurinaitienės, šis projektas padėjo kelti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją bei žinių lygį, didino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus.

Mokymo paslaugas Radviliškio rajono savivaldybei teikė viešoji įstaiga Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras.

Paprojektis parengtas siekiant gauti finansinę paramą iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.

Bendras paprojekčio biudžetas – 252 600 Lt, iš jų 214 710 Lt – Gebėjimų stiprinimo fondo parama (paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuva). Paprojektis pradėtas įgyvendinti 2009 m. lapkričio 2 d. ir bus baigtas 2010 m. rugpjūčio 30 d.


Seminaro „Vadyba ir vadymas“ klausytojai

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus informacija

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“

Administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas Radviliškio rajono savivaldybėje

Radviliškio rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti paprojektį „Administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas Radviliškio rajono savivaldybėje“. Paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ ir bendrai finansuoja Lietuvos Respublika.

Paprojekčio tikslas – tobulinti Radviliškio rajono savivaldybės institucijų žmogiškuosius išteklius, didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir administracinių gebėjimų lygį.

Paprojekčio tikslinė grupė – 96 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir 75 seniūnijų darbuotojai, atsakingi už viešųjų paslaugų gyventojams teikimą ir jų teikimo organizavimą, socialinį-ekonominį rajono vystymą.

Pagrindinė paprojekčio veikla – mokymų organizavimas ir vykdymas teisės, strateginio valdymo ir planavimo, vadybos ir valdymo, viešųjų pirkimų, administravimo ir biuro valdymo, viešinimo ir pristatymo, asmeninių kompetencijų valdymo, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) srityse. Surengtų mokymų programos trukmė – 240 akademinių valandų. Iš viso numatoma išmokyti 170 vietos valdžios institucijų darbuotojų. Projekto įgyvendinimo vieta – Radviliškio rajono savivaldybė.

Paprojekčio vertė – 252 600 Lt, iš kurių Gebėjimų stiprinimo fondo parama (paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuva) – 214 710 Lt (85 proc. paprojekčio vertės), Radviliškio rajono savivaldybės įnašas – 37 890 Lt (15 proc. paprojekčio vertės).

Paprojekčio įgyvendinimo terminas – 2009 m. lapkričio 2 d.–2010 m. rugpjūčio 30 d.

Paprojektis tiesiogiai prisidės prie Gebėjimų stiprinimo fondo tikslo – „stiprinti vietinės ir regioninės valdžios bei jų institucijų administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, taip prisidedant prie regioninės politikos skatinimo ir socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimo Lietuvoje“, nes paprojekčio tikslinė grupė – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojai, tai yra valstybės tarnautojai bei darbuotojai, teikiantys viešojo administravimo paslaugas.

Didėjant viešojo administravimo kokybei, gerės ir Savivaldybės socialinė-ekonominė situacija, bus sėkmingai įgyvendinamas strateginis plėtros planas, sumažės socialiniai-ekonominiai skirtumai tarp kitų savivaldybių Šiaulių apskrityje. Sumažės atotrūkis tarp vietos savivaldos institucijų ir regiono bei centrinės valdžios darbuotojų kvalifikacijos, bus sparčiau įgyvendinamos viešųjų paslaugų reformos, kurių pastaruoju metu (po 2008 metais įvykusių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų) gana daug.

Danguolė LAURINAITIENĖ,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), paprojekčio vadovė

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 15:33:19
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)