2021 m. sausio 17 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Antrojo laipsnio valstybines pensijas skiriamos 5 ir daugiau vaikų užauginusioms motinoms

Asmenys patys kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, vietoje pildo prašymą ir pateikia visus reikiamus dokumentus. Skyriaus atsakingas darbuotojas prašymą ir visus reikiamus dokumentus  surenka ir, įvertinęs ar asmuo turi teisė į II-ojo laipsnio valstybinę pensiją,  registruotu laišku siunčia Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Sprendimą skirti pensiją priima minėta komisija.

Teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi motinos (įmotės) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų  ir gerai išauklėję. Šie asmenys turi būti sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba turi būti pripažinti 0–40 proc. darbingumo lygis. Pensijos dydis – 116 eur. Pensija moka SODRA.

Dokumentai, reikalingi antrojo laipsnio valstybinei pensijai:

 1. Daugiavaikės motinos(įmotės) tėvo (įtėvio) prašymas (pildomas vietoje).
 2. Besikreipiančiojo asmens dokumentas;
 3. Besikreipiančiojo  gyvenimo aprašymas;
 4. Jei asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius, pateikiama NDNT išduota darbingumo lygio pažymos kopija (pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005-07-01 I ir II gr. invalidais);
 5. Pažyma apie gaunamas išmokas (pažymų pateikti nereikia, jei išmokos gaunamos iš SODROS ar Socialinės paramos skyriaus);
 6. Vaikų gimimo liudijimai;
 7. Dukrų santuokos liudijimai, jei ištekėjusios ir pakeistos pavardės;
 8. Vaikų sutikimai dėl duomenų tikrinimo apie teistumą (sutikimo forma pridedama DOC formatas, PDF formatas), (informacija tikrinama per Vidaus reikalų ministeriją).
 9. Mirusių vaikų mirties liudijimai;
 10. Nurodomos visų vaikų tikslios darbovietės (kreipimosi laikotarpiu), vaikų gyvenamosios vietos adresai, el. paštai, telefono Nr.

Nustatant daugiavaikės motinos teisę gauti II laipsnio valstybinę pensiją, atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

 • daugiavaikės motinos (įmotės) tėvo (įtėvio) pagimdyti (įvaikinti) vaikai turi būti gerai išauklėti;
 • daugiavaikės motinos (įmotės) tėvo (įtėvio)  elgesys turi atitikti visuomenės pripažintas elgesio normas.

Daugiavaikės motinos (įmotės) tėvo (įtėvio) pagimdyti (įvaikinti) ir išauginti vaikai laikomi gerai išauklėtais, jeigu jie išauginti dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, gerbia savo tėvus, kitus šeimos narius, globoja juos senatvėje ar negalios atveju, tausoja jų palikimą, laikosi visuomenės nustatytų elgesio normų.

Daugiavaikės motinos (įmotės) tėvo (įtėvio)  vaikas nelaikomas gerai išauklėtu, jeigu, neatsižvelgiant į amžių, jis nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, – nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne.

Daugiavaikės motinos (įmotės) tėvo (įtėvio)  elgesys laikomas atitinkančiu visuomenės pripažintas elgesio normas, jeigu ji tinkamai atliko savo pareigas: dorai auklėjo ir prižiūrėjo savo vaikus, rūpinosi jų sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, išlaikė juos, įdiegė jiems teigiamas savybes ir įpročius, apsaugojo juos nuo žalingos įtakos ir jos padarinių, taip pat, atsižvelgdama į vaikų fizinę ir protinę būklę, sudarė jiems palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje ir taptų gerais savo šalies piliečiais.

Daugiavaikės motinos (įmotės) tėvo (įtėvio)  elgesys nelaikomas atitinkančiu visuomenės pripažintas elgesio normas, jeigu:

 • buvo nuteistas už nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo vaikui ir šeimai padarymą ar nusikaltimo, susijusio su jos vaiko (vaikų) sveikatos sutrikdymu ar gyvybės atėmimu, padarymą, ar kitą sunkų ar labai sunkų nusikaltimą;
 • netinkamai auklėjo vaikus ir dėl to vaikas (vaikai) atėmė sau gyvybę ar susiluošino;
 • vaikai buvo globojami (rūpinami) valstybės kūdikių namuose ar kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) motinai įstatymų nustatyta tvarka buvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba apribotos tėvystės teisės);
 • šeima, kurioje vaikai augo ar auga, savivaldybės administracijos sprendimu priskirtina prie socialinės rizikos šeimų dėl to, kad daugiavaikė motina piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba (ir) yra priklausoma nuo azartinių lošimų, arba (ir) naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą prieš savo vaikus, arba (ir) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams.

Komisija, remdamasi savivaldybių administracijų pateiktais duomenimis, turi teisę neskirti daugiavaikei motinai antrojo laipsnio valstybinės pensijos, jeigu:

 • pagimdyti (įvaikinti) ir išauginti vaikai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba (ir) yra priklausomi nuo azartinių lošimų, arba (ir) naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą prieš savo vaikus, arba (ir) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams;
 • vaikui per vienerius metus skirtos dvi ir daugiau administracinių nuobaudų už viešosios tvarkos pažeidimus, jeigu nesuėjęs terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda.

Prašymai priimami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 112 kab. (Aušros a. 10, Radviliškyje).

Išsamesnė informacija Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 112 kab. tel. (8 422) 69 032.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-12 08:35:53
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Mindaugas Pauliukas


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)