2021 m. gegužės 9 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Pradedama asbesto turinčių gaminių inventorizacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. patvirtino „Asbesto šalinimo programą“, kurios paskirtis – atsižvelgiant į asbesto keliamą riziką visuomenės sveikatai, asbesto turinčių gaminių naudojimo ir šalinimo iš aplinkos esamą būklę, nustatyti šios programos ilgalaikį tikslą ir uždavinius, numatyti teisines, organizacines ir ekonomines priemones, kurios sudarytų sąlygas saugiai pašalinti iš aplinkos asbesto turinčius gaminius. Asbestas – skaidulingi silikatai ir dėl savo savybių – atsparumo cheminėms medžiagoms ir ugniai, blogo šilumos ir garso laidumo, – plačiai naudotas statybinėms medžiagoms gaminti ir kitoms reikmėms (šiferio lakštai stogams dengti, beslėgiai vamzdžiai, skirti kanalizacijos kanalams įrengti, termoizoliacinės medžiagos, skirtos katilinėms ir šiluminėms trasoms, asbestinis audinys, nedegi apranga ir įvairūs ekranai, automobilių stabdžių kaladėlių įdėklai). Kaimo vietovėse plačiausiai paplitusi asbesto turinti šiferinė stogų danga. Kadangi visuomenė per mažai informuota apie asbesto keliamą riziką visuomenės sveikatai ir nėra asbesto turinčių gaminių šalinimo iš aplinkos skatinimo mechanizmo, daugumos gyventojų mažos pajamos, ir užuot naudojęsi paslaugomis įmonių, vykdančių asbesto šalinimo darbus, imasi šių darbų patys ir asbesto turinčių atliekų neperduoda jas tvarkančioms įmonėms.

Šios programos ilgalaikis tikslas – siekiant gerinti aplinkos būklę ir užtikrinti sveikesnę aplinką, palaipsniui ir saugiai šalinti asbesto turinčius gaminius iš aplinkos. Pirmas uždavinys – gyvenamųjų pastatų (namų) ir negyvenamųjų pastatų (viešbučių paskirties pastatų, administracinės paskirties pastatų, prekybos paskirties pastatų, paslaugų paskirties pastatų, maitinimo paskirties pastatų, transporto paskirties pastatų, garažų paskirties pastatų, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, sandėliavimo paskirties pastatų, kultūros paskirties pastatų, mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, poilsio paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, fermų, šiltnamių, sodų paskirties pastatų, skirtų žemės ūkiui tvarkyti, kitos paskirties pastatų), taip pat inžinerinių tinklų, kurių konstrukcijose yra asbesto turinčių gaminių, naudotojai arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai privalo atlikti asbesto turinčių gaminių pirminę inventorizaciją ir privalo pateikti pirminės inventorizacijos ataskaitas Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos apraše nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 2011 m. sausio 31 d. Išsamesnę informaciją galite rasti Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos apraše patvirtintame Aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267 (Žin., 2009, Nr. 61-2437). Konsultacijas teiks ir pirminės inventorizacijos ataskaitas priiminės kiekvienoje seniūnijoje paskirti atsakingi specialistai.

Pagal inventorizavimo rezultatus bus atrinkti rajonai, kurie galėtų būti labiausiai užteršti asbestu, tiksliau nustatyta, kiek prireiks asbesto turinčių atliekų šalinimo pajėgumų, numatyti asbesto turinčių gaminių šalinimo iš aplinkos prioritetai. Vadovaujantis šiais prioritetais, bus sukurtas asbesto turinčių gaminių šalinimo iš aplinkos skatinimo mechanizmas ir remiami asbesto turinčių gaminių šalinimo iš aplinkos investiciniai projektai.

Petras KURAITIS,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis ekologas

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 18:31:32
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)