2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Arimaičių ežero dalies išvalymas ir pakrantės sutvarkymas

 

Projekto pavadinimas Arimaičių ežero dalies išvalymas ir pakrantės sutvarkymas
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 1 023 783,09 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas “
Projekto vykdytojo lėšos 113 753,68 Lt
Projekto vertė 1 137 536,77 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2009 m. lapkričio 23 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. sausio 31 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – pagerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę.

Įgyvendinant projektą siekiama pagerinti Arimaičių ežero ekologinę būklę, sudaryti sąlygas panaudoti ežerą gyventojų laisvalaikiui. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. AV-183 patvirtintu Paviršinių rizikos vandens telkinių sąrašu, Arimaičių ežeras priskiriamas rizikos vandens telkiniams. Seklios Arimaičių ežero įlankos intensyviai vystantis vandens augalijai, kaupiantis pūvantiems medžių lapams greitai užpelkėjo. Pakrantės ir seklios vietos apžėlusios pertekline augalija – nendrėmis, švendrėmis. Susikaupęs dumblas mažina tvenkinio gylį, blogina vandens kokybę, sudaro sąlygas vandens augalijai augti, tai spartina dumblo sluoksnio didėjimą. Šiuo metu dumblo storis valomame plote siekia nuo 0,2 iki 2 metrų.

Rezultatai:

3,22 ha plote iškasta 30,8 tūkst. m3 dumblo, sutvarkoma 0,99 km ežero pakrantės, atstatoma 0,77 ha apsauginės juostos.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 144, 8 610 01 012, el. p. gintautas.v@radviliskis.lt , adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Arimaičių ežeras bus patrauklesnis poilsiautojams    

Arimaičių ežero pakrantės yra pamėgtos radviliškiečių poilsiautojų. Deja, seklios ežero įlankos intensyviai vystantis vandens augalijai, kaupiantis pūvantiems medžių lapams greitai uždumblėjo, užpelkėjo ir tankiai apaugo pertekline vandens augmenija (nendrėmis, švendrėmis). Atliktų batimetrinių tyrinėjimų metu nustatyti vandens gyliai ir dumblo storis. Jis valomame plote siekia 0,2 nuo iki 2 metrų. Susikaupęs dumblas mažina tvenkinio gylį, blogina vandens kokybę, sudaro sąlygas vandens augalijai augti ir dar spartesniam dumblo sluoksnio didėjimui. Radviliškio rajono savivaldybės administracija, siekdama išvalyti dalį Arimaičių ežero ir sutvarkyti pakrantę, inicijavo projektą, kuriam skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Projekto tikslas – pagerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. lapkričio 23 d., pabaiga – 2012 m. sausio 31 d.

2010 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Arimaičių ežero dalies išvalymas ir pakrantės sutvarkymas“ dalinio finansavimo, o 2011 m. sausio 12 d. – rangos sutartis dėl Arimaičių ežero dalies išvalymo ir pakrantės sutvarkymo darbų su UAB „Pasvalio melioracija“. Valymo parengiamieji darbai prasidėjo šių metų vasario mėnesį, juos numatoma baigti 2012 m. sausio mėn. Projekto vertė – 1 137 536,77 Lt, Projekto vykdytojui skiriama iki 1 023 783,09 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų, Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui įgyvendinti įsipareigojo skirti 113 753,68 Lt.

Įgyvendinus projektą 3,22 ha Arimaičių ežero plote bus iškasta 30,8 tūkst. kub. m dumblo, sutvarkoma 0,99 km ežero pakrantės, atstatoma 0,77 ha apsauginės juostos. Radviliškio rajono gyventojams, pasak Šeduvos seniūno Kosto Dočkaus, „bus sudarytos sąlygos dirbti ir ilsėtis švaresnėje aplinkoje“. Be to, pakrantėje šalia išvalytos ežero dalies ateityje numatoma įrengti paplūdimį.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, siekdama išvalyti dalį Arimaičių ežero, sutvarkyti pakrantę ir padaryti šią poilsio zoną patrauklesnę Radviliškio rajono gyventojams ir svečiams, inicijavo projektą, kuriam skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Projekto tikslas – pagerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia buvo 2009 m. lapkričio 23 d., pabaiga – 2012 m. gegužės 31 d.

2010 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. ST/2010/SA/69 su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Arimaičių ežero dalies išvalymas ir pakrantės sutvarkymas“ (projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-61-004) finansavimo, o 2011 m. sausio 12 d. pasirašyta rangos sutartis dėl Arimaičių ežero dalies išvalymo ir pakrantės sutvarkymo darbų su UAB „Pasvalio melioracija“. Projekto vertė – 1 412 583,29 Lt, Projekto vykdytojui skiriama iki 1 271 324,96 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų, Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui įgyvendinti įsipareigojo skirti 141 258,33 Lt.

Sutvarkyti Arimaičių ežero pakrantę buvo būtina todėl, kad tai radviliškiečių poilsiautojų pamėgta vieta. Deja, seklios ežero įlankos, intensyviai vystantis vandens augalijai, kaupiantis pūvantiems medžių lapams, greitai uždumblėjo, užpelkėjo ir tankiai apaugo pertekline vandens augmenija (nendrėmis, švendrėmis). Atliktų batimetrinių tyrinėjimų metu nustatyti vandens gyliai ir dumblo storis. Jis valomame plote siekė 0,2 nuo iki 2 metrų. Susikaupęs dumblas mažino tvenkinio gylį, blogino vandens kokybę, sudarė sąlygas vandens augalijai augti ir dar spartesniam dumblo sluoksnio didėjimui. Ežero valymo paruošiamieji darbai prasidėjo 2011 metų vasario mėnesį, juos numatyta baigti iki 2012 m. birželio 7 d., tačiau šiuo metu visi sutartyje numatyti atlikti darbai jau užbaigti.

Įgyvendinus projektą, 3,22 ha Arimaičių ežero plote buvo iškasta 30,8 tūkst. kub. m dumblo ir sąnašų, sutvarkyta 0,99 km ežero pakrantės, atstatyta 0,77 ha apsauginės juostos. Projekto įgyvendinimo metu pašalinti 52 vnt. medžių ir 0,39 ha menkaverčių tankių krūmų. Todėl, pasak Šeduvos miesto seniūno pavaduotojos Vidos Skarelienės, „Radviliškio rajono gyventojams ir svečiams yra sudarytos sąlygos prasmingai ilsėtis švaresnėje ir saugesnėje aplinkoje“. Be to, pakrantėje šalia išvalytos ežero dalies ateityje numatoma įrengti paplūdimį su aktyvaus poilsio infrastruktūra.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 12:30:27
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)