2021 m. spalio 18 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
ATMINTINĖ NORINTIEMS IŠSINUOMOTI RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ

Kas gali išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą?

Turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje bei visišką civilinį veiksnumą įgiję asmenys ir šeimos, jei:
1. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš parašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną neviršija Vyriausybės nustatytų dydžių:
1.1. asmens be šeimos pajamos – 11 000 Lt, turtas – 19 500 Lt;
1.2. dviejų, trijų asmenų šeimos pajamos – 22 000 Lt, turtas – 39 000 Lt;
1.3. keturių ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui pajamos – 6 600 Lt; vienam asmeniui turtas – 19 500 Lt.
2. Šeima ar asmuo šiuo metu neturi nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų.
3. Šeima ar asmuo turi nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, kurių naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m ar mažesnis kaip 14 kv. m, jei šeimoje yra neįgalus asmuo, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jis netekęs 60–100 procentų darbingumo, yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta spec. poreikių tenkinimo reikmė.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją.
3. Pažymas:
3.1. apie turimą ir turėtą gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą visų šeimos narių, tarp jų ir nepilnamečių, vardu, išduotą VĮ Registrų centro (Maironio g. 5, Radviliškis);
3.2. apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą Savivaldybės seniūnijos kurioje gyvena.
4. Deklaraciją apie turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo padavimo dieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Radviliškio skyriaus (V. Kudirkos g. 3, Radviliškis, 109 kab.). Deklaracija turi būti su žyma, kad ji pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai.
5. Neįgalumo lygio pažymą (asmens iki 18 metų amžiaus), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus) ar neįgalumo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims).
6. Tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims.
7. Pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis).
8. Santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas.

Kokie sąrašai sudaromi socialinio būsto nuomai?

1. Jaunų šeimų.
2. Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių).
3. Našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų.
4. Neįgalių asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys.
5. Bendrasis.
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.

Galimybė persirašyti į kitą sąrašą

Jeigu šeima ir asmuo, įrašyti į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, įgyja teisę būti įrašyti į kitą sąrašą, šeimai ar asmeniui pageidaujant, jie gali būti perrašyti į atitinkamai kitą sąrašą, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše metus.

Kada priimami prašymai?

Prašymai priimami visus metus. Šeimos ar asmens, kurio dokumentai buvo įregistruoti Savivaldybėje iki einamųjų metų gruodžio 31 d., eilės numeris atitinkamame sąraše nustatomas iki kitų metų sausio 5 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Kur kreiptis Radviliškio rajono gyventojams?

Į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Turto ir vietinio ūkio skyriaus 210 kab., tel. (8 4220 69 010.
Pasikeitus gyvenamajai vietai, telefonui ar šeimos sudėčiai reikia informuoti Savivaldybės administraciją.

Asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai

1. Jaunų šeimų. Į šį sąrašą įrašoma:

 • šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresni kaip 35 metų ir augina vieną ir daugiau vaikų (įvaikių);
 • šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ir daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

2. Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių).
3. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų. Į šį sąrašą įrašomi:

 • buvę našlaičiai ir be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, kurie pasibaigus jų globos ar laisvės atėmimo terminui yra ne vyresni kaip 35 metų.

4. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys. Į šį sąrašą įrašomi:

 • asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60–70 procentų darbingumo);
 • asmenys, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė;
 • šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo) arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė;
 • asmenys, sergantys lėtine liga, įrašyta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-481 patvirtintą sąrašą;
 • šeimos, kuriose yra asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-481 patvirtintą sąrašą.

5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomi asmenys (šeimos), nepatenkantys į 1, 2, 3, 4 sąrašus.
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. Į šį sąrašą įrašomi:

 • asmenys, (šeimos) gyvenantys savivaldybės išnuomotame bute, kurio naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m;
 • šeima ar asmuo gyvena savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kv. m, jei šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-481 patvirtintą sąrašą.

Vykdant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2010 m. kovo 31 dienos nurodymą Nr. 2R-929 (2.14) yra nutraukiamas šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą, sąrašų skelbimas viešai.

Dėl sąrašo ir eilės jame galite sužinoti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Turto ir vietinio ūkio skyriuje 210 kab., tel. (8 422) 69 010.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-08 11:43:51
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)