2020 m. lapkričio 25 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Atnaujinta tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkaSpausdinimo versija

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 6 d. Nr. įsakymu A-1236 (8.2) „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Radviliškio rajono savivaldybėje“ nustatyta tvarka, kaip turi būti atliekamas profilaktinis asmenų tyrimas.

Tvarkoje nuodyta, kad asmenų profilaktinis tyrimas planuojamas savaitės laikotarpiui (nuo pirmadienio iki sekmadienio) pagal penktadieniais iki 10.00 val. adresu www.sam.lrv.lt skelbiamą Radviliškio rajono savivaldybės epidemiologinį rodiklį. Įsakyme yra nustatyta, kokioms grupėms turi būti atliekama profilaktinis tyrimas, kokia tvarka jis turi būti atliekamas ir kas jį atlieka.

Jei Radviliškio rajono savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį priskiriama mažos rizikos savivaldybėms, profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos atliekami šioms grupėms: 

  • Asmenims, kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingas klinikinis kriterijus ir (ar) kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
  • į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.) – ir tam asmeniui;
  • asmenims, kurie dėl lengvos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) formos ambulatoriškai gydėsi namuose – jų pasveikimui patvirtinti, kai turi gydytojo siuntimą;
  • asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistai;
  • asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių nustatytais atvejais;
  • užsieniečiams, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ nustatytais atvejais;
  • užsieniečiams, neteisėtai atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje, taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo, prieglobsčio prašytojams.

Asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų vadovai įpareigoti parengti ir patvirtinti atsitiktinio ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų, tiesiogiai kontaktuojančių su pacientais ar gyventojais, tyrimo organizavimo tvarką, kai Radviliškio rajono savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį priskiriama mažos rizikos savivaldybėms. Joje turi būti numatyta, kad tiriami darbuotojai atrenkami iš visų įstaigos padalinių, kuriuose turimas tiesioginis kontaktas su pacientais ar gyventojais, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpose veiklą vykdančių vaistinių; tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites; per savaitę turi būti ištiriama nuo 2 iki 5 proc. visų asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar socialinės globos įstaigos darbuotojų, įskaitant asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar socialinės globos įstaigų patalpose esančių vaistinių darbuotojus.

Jei Radviliškio rajono savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį priskiriama didelės rizikos savivaldybėms, tiriami asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ir socialinės globos įstaigos darbuotojai, organizuojant ėminių paėmimą taip, kad per savaitę būtų atliekamas nustatytas didelės rizikos savivaldybėse atliekamų tyrimų skaičius, ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ sprendime (toliau – Sprendimas) nustatytus reikalavimus.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir socialinės globos įstaigų vadovai įpareigoti parengti ir patvirtinti atsitiktinio Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir socialinės globos įstaigų darbuotojų tyrimo organizavimo tvarką, Radviliškio rajono savivaldybę pagal epidemiologinį rodiklį priskiriant didelės rizikos savivaldybėms. Joje turi būti numatyta, kad pacientai, kurie Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje praleido daugiau nei 48 val., tiriami organizuojant ėminių paėmimą vadovaujantis Sprendimo 4.2 papunktyje nustatyta tvarka; tiriami pacientai atrenkami iš visų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų padalinių; ėminių paėmimas pacientams atliekamas Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ėminių paėmimą atlieka įstaigos vadovo nustatyta tvarka apmokyti sveikatos priežiūros specialistai; ir pan.

Su visu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 6 d. Nr. įsakymu A-1236 (8.2) „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Radviliškio rajono savivaldybėje“ galima susipažinti čia.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Mindaugas Pauliukas


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)