2021 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Bendrojo naudojimo objektų administravimas
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų planinių valdytojų veiklos patikrinimų planas 2021 metams
 

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-9 (8.2)

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PLANINIŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS 2021 METAMS

Skaityti toliau...
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, paskirtų administratorių veiklos 2020 m. kompleksinių patikrinimų ataskaita
Skaityti toliau...
Dėl bendro naudojimo objektų administratoriaus skyrimo
Skaityti toliau...
Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paslaugas

Pateikiame Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paslaugas, sąrašą (PDF formatas)

Skaityti toliau...
Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas ir administravimas

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

Bendrojo naudojimo objektams valdyti savininkai:

  • steigia bendriją;
  • sudaro jungtinės veiklos sutartį;
  • pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių.

Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, naujų objektų sukūrimo ir disponavimo jais priimami savininkų balsų dauguma.

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys CK 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų paslaugų tarifas neviršija tarifo dydžio, apskaičiuoto pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Skaityti toliau...
Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarką

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką, t. y. asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas.

Radviliškio rajone bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdo Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką paskelbta 2013 m. liepos 12 d. laikraštyje „Radviliškio naujienos“ Nr. 28(403) ir šiame skyrelyje pateiktoje informacijoje.

Skaityti toliau...
Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos savivaldybės teritorijoje tvarką.

Skaityti toliau...
Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-22 sprendimas Nr. T-596 „Dėl Radviliškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-12-13 sprendimas Nr. T-1017 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“.

Skaityti toliau...
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)