2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0003

Projekto vykdytojas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Radviliškio pagalbos šeimai centras

Paramos suma

296 710,70 Eur

Paramos šaltinis

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto vykdytojo lėšos

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (0,00 Eur)

Projekto vertė

296 710,70 Eur

Projekto vykdymo laikas

Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. birželio 7 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. sausio 31 d.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2019 metų birželio 7 d. pasirašė „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0003 „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ sutartį.

Projekto tikslas – Sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projektu bus steigiami 5 nauji Projekto partnerio Radviliškio rajono vaikų globos namų "Nykštukas" bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BBGN).

Projekto tikslinė grupė yra Partnerio "Nykštukas" globojami vaikai. Radviliškio rajono vaikų globos namuose "Nykštukas" šiuo globojami 37 vaikai.

Pereinant nuo Institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų ir įgyjant 5 BVGN sumažėtų apgyvendinamų vaikų skaičius, kiekvienoje šeimynoje gyventų po 5 - 8 vaikus. Todėl darbuotojai galėtų daugiau dėmesio skirti individualiam darbui su globotiniu. Apgyvendinant globotinius būtų vadovaujamasi šeimyniniu modeliu - šeimynoje gyventų broliai, seserys.

Projekto įgyvendinimo metu bus steigiami BVGN. Planuojama, kad bus įsigyjami 4 gyvenamieji namai (kiekviename gyvens po 8 vaikus) ir vienas butas (gyvens 5 vaikai). Vienas BVGN namas bus pritaikytas žmonėms, turintiems negalią. Gyvenamieji namai ir butas  numatomi Radviliškio mieste arba rajone (Šeduvos m., Baisogalos mstl., Aukštelkų k., Alksniupių k., Sidabravo mstl., Grinkiškio mstl.,Šiaulėnų mstl., Pakalniškių mstl., Skėmių mstl., Šaukoto mstl., Tyrulių mstl.). Įsteigus BVGN, Partnerio Radviliškio rajono vaikų globos namuose "Nykštukas" nebeliks globojamų vaikų. Projekto lėšomis numatomas visų BVGN įsigijimas, remontas, baldų ir įrangos įsigijimas.

Partneris užtikrins veiklos, paslaugų tęstinumą (teiks socialinės globos paslaugas). Vadovaudamiesi  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24  d. tarybos  sprendimu Nr. T -1046, įgyvendinus projektą, įsigyti BVGN pastatai su žemės sklypais priklausys tik Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybei, kuri užtikrins investicijų tęstinumą. Planuojama projekto partneriui perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą projekto lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą – Rasa Miškinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel.: (8 422) 69 058,  el. paštu rasa.miskiniene@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-01 16:15:18
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)