2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio kultūros pažintinio turizmo infrastruktūros plėtra

 

Projekto pavadinimas „Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio kultūros pažintinio turizmo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams“
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
Paramos suma 3 931 443,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto vertė 3 931 443,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2009 m. balandžio 15 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gegužės 13 d.

Projekto tikslas ir esmė

Įgyvendinamas projektas padės išspręsti dėl finansavimo lėšų trūkumo tokio pobūdžio projektams įgyvendinti Radviliškio rajono savivaldybėje griūvančių valstybės saugomų pastatų problemą. Kadangi dvaro pastatai dar nėra visiškai sutvarkyti, jie darko dvaro ir parko ansamblio visumą. Pagrindinis tikslas, kurį šiuo projektu planuojama pasiekti, yra skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą Radviliškio rajone, didinant turistinį apylinkių patrauklumą, bei sudaryti galimybes turizmo paslaugų plėtrai rajone. Numatyta pasiekti šiuos rezultatus:

  • atkurta ir pritaikyta turistams Burbiškio dvaro altana;
  • atkurta ir pritaikyta turistams Burbiškio dvaro oranžerija;
  • atkurta ir pritaikyta turistams Burbiškio dvaro rūmų pirtis, jungiamasis koridorius ir didžioji balandinė;
  • atkurtas ir pritaikytas turistams Burbiškio dvaro rūmų bokštas;
  • atkurta Burbiškio dvaro tvora.

Projektu planuojama sutvarkyti teritorija patenka į valstybinio Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio saugomą teritoriją. Burbiškio dvaro sodyba yra valstybės saugomas kompleksas (unikalus kodas 472). Įgyvendinus projekto veiklas ir pasiekus numatytą projekto tikslą, bus prisidedama prie priemonės „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ numatyto tikslo (kompleksiškai pritaikyti turizmui viešuosius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus) pasiekimo. Taip pat projektas atitinka Nacionalinės turizmo plėtros 2007-2013 metų programą, Šiaulių regiono 2007-2013 metų plėtros planą, 2007-2013 metų Radviliškio rajono strateginį plėtros planą.

Projekto veikloms pasibaigus, Daugyvenės kultūros ir kraštovaizdžio objektus prižiūrės Daugyvenės kultūros istorinis muziejus-draustinis, kuris tiesiogiai pavaldus Radviliškio rajono savivaldybei. Savivaldybė užtikrins finansinį, organizacinį, politinį ir eksploatacinį muziejaus veiklos tęstinumą ir po projekto įgyvendinimo.

Rezultatai:

Bus sutvarkytas esamas turistų traukos objektas – 1 vnt.:

  • atkurta ir pritaikyta turistams Burbiškio dvaro altana;
  • atkurta ir pritaikyta turistams Burbiškio dvaro oranžerija;
  • atkurta ir pritaikyta turistams Burbiškio dvaro rūmų pirtis, jungiamasis koridorius ir didžioji balandinė;
  • atkurtas ir pritaikytas turistams Burbiškio dvaro rūmų bokštas;
  • atkurta Burbiškio dvaro tvora.

Bus pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo – 14 400 turistų.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt , adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 14:22:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)