2022 m. gegužės 27 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Draudimo įmokų dalinis kompensavimas iš valstybės biudžeto lėšų

Kompensuojant dalį draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba yra laikomi maža ar vidutine įmone ir atskiru draudimo liudijimu (polisu) yra apdraudę nuosavybės teise priklausančius ir Lietuvos Respublikoje auginamus augalus nuo nuostolių, kuriuos sukelia stichinėms nelaimėms prilyginamos nepalankios oro sąlygos, ir (arba) tokios nepalankios oro sąlygos, kaip  kruša, liūtis, audra, iššalimas ir sausra.

Pagal Taisykles kompensuojama draudimo įmokų dalis apdraudus pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo sukeltų padarinių, kai pagal draudimo sutartį numatomi padengti ne didesni kaip 20 proc. vidutinės trejų metų produkcijos nuostoliai.

Vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama pagal tos savivaldybės, kurioje yra registruotas žemės ūkio veiklos subjekto ūkis, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamą vidutinį metinį praėjusių trejų metų produkcijos rūšies derlingumą tonomis iš hektaro.

Dalis draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams, sumokėjusiems visas draudimo įmokas arba visą nekompensuojamą draudimo įmokų dalį, kompensuojama tik už draudimo liudijimo (poliso), jo priedų (priedais laikomi visi draudimo įmonės išduoti dokumentai, susiję su augalų draudimu) ir jų papildymo ir (arba) patikslinimo (toliau – draudimo liudijimas) įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausančius draudžiamus augalus. Augalų plotas pagal augalų rūšis, nurodytas draudimo liudijime, negali būti didesnis nei nurodyta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo dokumentuose. Tais atvejais, kai toje pačioje vietoje per augalų vegetaciją sodinami ar sėjami augalai ne vieną kartą ir apie tai yra nurodyta draudimo dokumentuose, vienu metu augančių augalų plotas negali būti didesnis negu deklaruotas bendras šių augalų plotas. Apdraudus augalų pagal rūšis didesnį plotą, negu deklaruota, valstybės pagalbos suma skaičiuojama atsižvelgiant į deklaruotą plotą ir sumažintą draudimo įmoką už šią augalų rūšį, išskyrus tuos atvejus, kai įvykus draudžiamajam įvykiui, už juos yra sumokėtos draudimo išmokos.

Nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems augalus, kompensuojama 50 procentų draudimo įmokų sumos, atsižvelgiant į didžiausiuosius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis, kurie nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Draudimo liudijime privalo būti nurodyta kiekvienos augalų rūšies draudimo įmoka, augalų plotai pagal augalų rūšis.

Dalis draudimo įmokų kompensuojama, jeigu:

  • draudimo liudijimas pasirašomas ne ilgesniam kaip vienam augalų vegetacijos laikotarpiui;
  • žemės ūkio veiklos subjektas ir jo sutuoktinis (jeigu žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo) negauna paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
  • žemės ūkio veiklos subjektas negauna paramos augalų draudimo įmokoms už tuos pačius draudimo įvykius kompensuoti iš kitų nacionalinių ar Europos Sąjungos programų lėšų;
  • žemės ūkio veiklos subjektas nėra sunkumų patirianti įmonė;
  • žemės ūkio veiklos subjektas nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba žemės ūkio veiklos subjektas yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

  Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, sumokėję visą draudimo įmoką bei deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai (toliau – savivaldybė) nuo einamųjų metų birželio 1 d., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta pateikia šiuos dokumentus :

  • paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti (2 priedas);
  • visus per augalų vegetacijos laikotarpį patvirtintus draudimo liudijimus (draudimo liudijimų originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijas;
  • draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentus (dokumento originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijas;
  • paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos (draudimo įmonės pateiktą raštą dėl draudimo išmokų žalos atveju, išrašus apie gautas draudimo išmokas, žalų pranešimus ir kt.), o augalai buvo atsėti ar atsodinti.

Nuorodos:

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-30 09:14:42
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)