2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

 

Projekto pavadinimas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ ir lopšelyje-darželyje „Eglutė“ bei S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje“
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 2 794 948,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (67 643,00 Lt)
Projekto vertė 2 862 591,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2009 m. balandžio 30 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – sumažinti Radviliškio lopšeliuose-darželiuose „Kregždutė“ ir „Eglutė“ bei S. Dariaus ir S. Girėno vidurinėje mokykloje suvartojamos energijos sąnaudas. Gerinant pastatų išorinių atitvarų energetines charakteristikas bus atliktas sienų ir stogo apšiltinimas, pakeisti naujais susidėvėję pastatų langai ir nesandarios išorinės pastatų durys pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas. Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarys sąlygas mažinti energijos vartojimą ir gerinti patalpų eksploatavimo sąlygas, užtikrinti Lietuvos higienos normose HN 21:1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 1999, Nr.37-1143) bei HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin. 2008, Nr. 54-2005) nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas.

Atlikus planuojamus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas pagerės komforto ir mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos, nes sumažės natūralus šalto oro patekimas į patalpas. Tai – didelė problema rudens bei žiemos sezonais. Žiemos sezonu nebereikės naudoti papildomų elektrinių šildytuvų, bus sutaupoma elektros energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos. Naudą pajus ir Radviliškio rajono savivaldybė. Projektas atitinka 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei nacionalinės energetikos strategijos (patvirtinta LR Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046) nuostatas, Radviliškio rajono strateginio plėtros plano 2007–2013 metų 3.3 prioriteto 3.2 priemonę „Energijos efektyvumo didinimas bei pastatų renovavimas Radviliškio rajono ir miesto mokyklose“ ir Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano III prioriteto uždavinį „Didinti energijos vartojimo efektyvumą renovuojant viešosios paskirties pastatų energetines sistemas“.

Rezultatai:

  • Energijos taupymo požiūriu bus atnaujinti trys viešosios paskirties pastatai.
  • Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose bus sutaupyta 0,37 GWh energijos.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 13:33:08
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)