2021 m. balandžio 12 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Finansų skyriaus funkcijos ir kompetencijos

1. Rengia Savivaldybės biudžeto projektą bei metinę biudžeto vykdymo apyskaitą, nustatyta tvarka ją teikia svarstyti ir tvirtinti Tarybai;

2. Rengia Savivaldybės nebiudžetinių fondų sąmatų projektus, kontroliuoja jų vykdymą, vykdo Savivaldybės biudžeto, nebiudžetinių fondų, kitų piniginių lėšų apskaitą;

3. Vykdo rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų priemonių finansavimą pagal rajono Savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas arba tikslinę paskirtį;

4. Tikrina asignavimų valdytojų biudžeto išlaidų sąmatų, ketvirčių ir metinių sąmatų įvykdymo apyskaitų sudarymo teisingumą bei kontroliuoja biudžeto lėšų naudojimą ir biudžeto vykdymą;

5. Teisingai tvarko iš Valstybės biudžeto, Valstybės iždo ir Respublikos apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų gaunamas lėšas;

6. Nustato tikslinės paskirties asignavimų sumas, kurios neteko paskirties;

7. Atlieka biudžetinių įstaigų finansinės veiklos analizę, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus Savivaldybės biudžetui formuoti, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais;

8. Sudaro ir teikia Finansų ministerijai patvirtintą biudžetą, biudžetinių įstaigų tinklo, etatų ir kontingentų rodiklius;

9. Konsultuoja iš rajono Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovus ir apskaitos darbuotojus sąmatų sudarymo ir buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais;

10. Rengia rajono Savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl mokesčių lengvatų teikimo, biudžeto lėšų perskirstymo ir kitais klausimais pagal skyriaus darbo pobūdį;

11. Planuoja paskolų poreikį, tvarko Savivaldybės gautų ir išduotų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie Savivaldybės skolinimosi limitų panaudojimą ir skolos būklę;

12. Administruoja žemės nuomos mokestį.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 08:39:22
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Mindaugas Pauliukas


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)