2021 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Informacija tėveliams apie atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse mokėjimąSpausdinimo versija

Šiuo metu, Radviliškio rajono savivaldybėje atsiradus COVID-19 ligos protrūkiui, ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėvams kyla klausimų dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse mokėjimo.

Informuojame, kad Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veikla kol kas organizuojama įprastai, vykdomos ugdymo programos, nuosekliai tenkinami vaikų ugdymosi poreikiai. Kaip ir įprastai, tėvai (globėjai) atlyginimą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse turi mokėti vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-77 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeistu Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Kada galima nemokėti už vaiko ugdymą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje?

Atlyginimas už vaiko išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., nemokamas, jeigu:

1. tėvai (globėjai) ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną praneša grupės auklėtojui ar įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimą dėl:

1.1. ligos ir pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant vaiko ligos pradžios ir pabaigos datas;
1.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų ir pateikia darbovietės pažymą apie jų suteikimą;
1.3. vaiko vasaros atostogų ir pateikia prašymą dėl leidimo vaikui nelankyti įstaigos vieną nepertraukiamą laikotarpį vasaros mėnesiais.

2. vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių, ir tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

3. vaikui savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

4. vaikas nelanko švietimo įstaigos esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

5. švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama vasaros laikotarpiui, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos, keliančios pavojų ugdytinių gyvybei ar sveikatai, paskelbimo, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar kitų nenumatytų aplinkybių;

6. priešmokyklinukas nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu.

Jeigu tėvai (globėjai) ir vaikai (ikimokyklinukai ar priešmokyklinukai) privalo izoliuotis dėl COVID-19 ligos prevencijos, taikomi aukščiau išdėstyti 1 punktas ir 1.1 papunktis.

Jeigu tėvai (globėjai) nusprendžia laikinai vaiko į ikimokyklinio ugdymo grupę nevesti (priešmokyklinis ugdymas yra privalomas) dėl kitų, nei išdėstyta aukščiau, priežasčių, atlyginimą už vaiko išlaikymą privalo mokėti, sumokėtas atlyginimas skiriamas įvairioms įstaigos vaikų reikmėms tenkinti (išskyrus maitinimą).

Jeigu dėl pablogėjusios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos bus priimti kiti sprendimai šiuo klausimu, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuojančios įstaigos bus apie tai informuotos.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)