2022 m. gegužės 28 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Asmens duomenų apsauga

Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas Remigijus Rudžianskas, Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra padėti savivaldybės administracijai laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kituose, asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Remigijus Rudžianskas,
Aušros al. 10-302, 82196 Radviliškis.
Tel. (8 422) 69 017, el. p. remigijus.rudzianskas@radviliskis.lt


Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenų tvarkymo Radviliškio savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas

Interneto svetainės privatumo politika

Asmenų priėmimo pas Radviliškio rajono savivaldybės merą ir mero pavaduotoją organizavimo tvarkos aprašas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Radviliškio savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma (*.docx), (*.pdf)


Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-01 10:12:17
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)