2021 m. gruodžio 7 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Jaunimo politikos įgyvendinimas Radviliškio rajono savivaldybėje

Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius – tarpininkas tarp Savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų bei jaunimo. Tai žmogus, kuris Savivaldybei padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką: sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi; plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti; stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių; skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje; užtikrinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką; skatinti jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, užtikrinančias jaunimo užimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją; užtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą, patirties sklaidą; kurti ir plėtoti programas bei priemones, nukreiptas į jaunimui aktualių klausimų sprendimą.

Informaciją apie jaunimo renginius, jaunimo problemas, siūlymus jaunimo politikai tobulinti galima teikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) Rimvydui Aleknavičiui (adresas – Aušros a. 10, 218 kab., Radviliškis; tel.: (8 422) 69 018, 8 620 33 786; el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt), kuri:

 • suteiks informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir jų veiklą, konsultuos jaunimo organizacijos steigimo klausimais;
 • informuos apie įvairių fondų skelbiamus projektų, programų ir paraiškų finansavimo konkursus, konsultuos projektų rengimo klausimais;
 • išklausys idėjas ir patars, kaip jas sėkmingai įgyvendinti;
 • informuos apie Jaunimo reikalų departamento, kitų institucijų organizuojamus seminarus, mokymus ir galimybes juose dalyvauti;
 • atstovaus jaunimui valstybės, Radviliškio rajono savivaldybės institucijose ir visuomeninėse organizacijose, kai svarstomi su jaunimu susiję klausimai;
 • informuos apie Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą ir galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procese;
 • patars kitais aktualiais jaunimo veiklos klausimais.

Jaunimo reikalų taryba

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės ar laikinosios komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo tarybos tikslai yra:

 1. bendradarbiaujant su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 2. koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant jaunimo politikos klausimus;
 4. stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis:

 1. Gabrielius Verdingas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
 2. Kęstutis Dambrauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
 3. Lina Juozapaitytė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 4. Lukas Ramančionis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
 5. Imranas Krištanaitis, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus mokinių tarybos pirmininkas;
 6. Dovydas Paškauskas, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinys;
 7. Erikas Šidlauskas, Lietuvos moksleivių sąjungos Radviliškio mokinių savivaldų informavimo centro savanoris;
 8. Vida Trinkaitė, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokinė.“

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (PDF formatas)

Dokumentai

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų strateginis planas

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (PDF formatas)

Tyrimai ir vertinimai

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas (PDF formatas)

Radviliškio rajono jaunimo situacijos tyrimo ataskaita (PDF formatas)

Jaunimo politikos įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaita (PDF formatas)

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos (PDF formatas)

Atviras jaunimo centras (PDF formatas)

Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-17 11:59:00
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)