2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Turt6
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (toliau – licencija) išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Įmonė, norinti įsigyti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.
Licencija įmonei išduodama paraiškoje nurodytu būdu: originalas įteikiamas įmonės atstovui atvykus į Savivaldybę arba išsiunčiamas registruotu laišku.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090);
- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285);
- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. T-51 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:
1. paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo), kokiu (tiesiogiai Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;
2. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.
Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
3. Radviliškio rajono policijos komisariato suderinimą;
4. Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijos, kurioje bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, seniūno suderinimą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:
1. įmonės, pateikusios paraišką gauti licenciją, registravimo faktą patvir- tinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);
2. ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas (www.vmi.lt);
3. ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (www.sodra.lt);
4. ar įmonei išduotas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (www.vmvt.lt).
8. Administracinės paslaugos teikėjas Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Valerija Znutienė.
Tel. (8 422) 69 015, el. paštas valerija.znutiene@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Savivaldybės administracijos direktorė,
Jolanta Margaitienė, tel. (8 422) 69 004.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 1 300,00 Lt.; 376,51 Eur.
Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, įmokos kodas 52371. Bankai ir sąskaitos
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą -

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-18 08:48:49
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)