2021 m. sausio 17 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Lietuvos piliečiai gali gauti socialines išmokas vaikams Europos Sąjungos šalyse, kuriose dirba

Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą ir pagal išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimu Nr. 801, išmokos skiriamos tik nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims: Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, taip pat nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams ir asmenims be pilietybės. Minėtame įstatyme nurodyta, kad išmokos yra skiriamos vaikams, tačiau mokamos tėvams. Tėvams išvykus dirbti į užsienį ir apie išvykimą pranešus Gyventojų registrui, vaikai net ir tais atvejais, kai lieka gyventi Lietuvoje, išmokos netenka.

Informuojame, kad visų Europos Sąjungos šalių, taip pat ir Lietuvos, piliečiai turi teisę gauti išmokas už vaikus tose Europos Sąjungos šalyse, kuriose jie dirba. Šios pašalpos mokamos vadovaujantis Europos Tarybos reglamentu EEB Nr. 1408/71 „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje” ir reglamentu EEB Nr. 574/72, nustatančiu reglamento EEB Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, bei nacionaliniais dokumentais.

Jeigu vienas vaiko(-ų) tėvų legaliai dirba Europos Sąjungos šalyje ar Europos ekonominės erdvės šalyje, jis turi teisę gauti išmokas vaikams toje šalyje, nepriklausomai nuo to, kur gyvena jo vaikas(-ai). Dėl išmokų reikia kreiptis į socialinių išmokų tarnybas toje šalyje, kurioje dirbama.

Jeigu šiuo metu gaunate išmoką už vaiką(-us) Lietuvoje ir Jums yra paskirta ar bus paskirta išmoka vaikams užsienyje, prašome Jūsų apie išvykimą dirbti į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalis ir apie išmokos paskyrimą informuoti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Taip bus išvengta išmokų permokų.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 21:00:48
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Mindaugas Pauliukas


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)