2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas

 

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETAS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto statybos darbų vertė Radviliškio rajone – 16 981,4 tūkst. Lt (be PVM). Projektavimo darbus atlieka UAB „Ekoprojektas“, techninę priežiūrą vykdo UAB „Technik LT“. Galutinis paramos gavėjas Radviliškio rajono savivaldybėje – UAB „Radviliškio vanduo“.

Pirminiame Radviliškio projekte buvo numatytos net 8 dalys, tačiau kai kurių dalių buvo nuspręsta laikinai atsisakyti: Kutiškių, Aukštelkų ir Kalnelio Gražionių. Pagal reikalavimus, lėšos turi būti paskirstytos taip, kad projekto naudą pajustų daugiau nei 2 000 gyventojų. Savivaldybės valdžia nusprendė, kad geriau imti vieną teritoriją ir ją iš esmės sutvarkyti, nei skaidyti lėšas į atskirus nedidelius projektus. Tik tuomet gyventojai labiau pajus, kad projektas naudingas.

Įgyvendinus projektą, Radviliškio miesto bei Rajono gyventojai naudos kokybiškesnį vandenį bei bus prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Projekto eiga:

1. Šeduvos nuotekų valyklos rekonstrukcija.
Sutartis Nr. 2007/579 pasirašyta 2007-12-17. Iki 2008-10-31 atlikta darbų už 2 591 326,40 Lt, tai sudaro 35% visų numatytų atlikti darbų vertės. Rangovas – UAB „Kamesta“, statyba truks 1,5 metų.

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Eibariškių r.)
Sutartis Nr. 2008/344 pasirašyta 2008-09-22. Rangovas – UAB „Telšių statyba“. Statybos kaina – 1367,9 tūkst. Lt. Darbų trukmė – 1 metai. Numatoma nutiesti 1 820 m vandentiekio tinklų, 1 170 m nuotekų tinklų. Vandentiekio bei nuotekų tinklai bus nutiesti A. Povyliaus, Alytaus, Kovo 11-osios, Naujakurių gatvėse.

3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Marcinkevičiaus g. r.)
Sutartis Nr. 2008/343 pasirašyta 2008-09-22. Rangovas – UAB „Telšių statyba“. Statybos kaina – 2 893,5 tūkst. Lt. Darbų atlikimo trukmė – 1 metai. Numatoma nutiesti 720 m vandentiekio tinklų, 1 960 m nuotekų tinklų. Vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesiami Dariaus ir Girėno g., nuotekų tinklai Radviliškio, J. Marcinkevičiaus, Vytenio ir Jovaro gatvėse.

4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Maironio g. r.)
Sutartis Nr. 2008/345 pasirašyta 2008-09-22. Rangovas – UAB „Laugina“. Sutarties vertė – 3 130,20 tūkst. Lt. Darbų atlikimo trukmė – 1 metai. Numatoma nutiesti 2 010 m vandentiekio tinklų, 1 220 m nuotekų tinklų. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba apims dalį Maironio g. Visapusiški darbai bus įvykdyti Ramunių, Aukštaičių, Lygumų gatvėse.

5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šeduvoje.
2008 m. lapkričio 4 d. atplėšti vokai šio projekto konkurse. 2008 m. lapkričio 10 d. prasideda pasiūlymų vertinimas. Numatoma sutarties kaina – daugiau nei 17,5 mln. Lt. Planuojama sutartį su rangovu darbams pasirašyti iki 2009 m. sausio 1 d. Konkurse dalyvauja 12 įmonių.

6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pavartyčiuose.
Šiuo metu vyksta pasiūlymų vertinimas. Darbams sutartį planuojama pasirašyti iki 2009 m. sausio 1 d. Supaprastintame atvirame konkurse dalyvauja net 21 įmonė.

7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kutiškių gyv.
Projekto įgyvendinimas laikinai sustabdytas.

8. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aukštelkuose, Kalnelio Gražionyse.
Projekto įgyvendinimas laikinai sustabdytas.

Sutarties pasirašymas dėl Eibariškių, Maironio ir Marcinkevičiaus gatvių projektų

Bendra informacija apie projektą

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje. Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose. Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004–2009 m. Jis vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse.

Projekto finansavimui skirta per 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir per 44,2 mln. litų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (20 proc. projekto vertės).

Projekto tikslai:

 • Įgyvendinti ES nuotekų ir geriamo vandens direktyvų reikalavimus;
 • Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;
 • Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinti taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;
 • Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
 • Padidinti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTAS
(2004/LT/16/C/PE/002)

Sanglaudos fondo tikslas – teikti finansinę paramą ES šalių ekonominei ir socialinei sanglaudai stiprinti. Fondo lėšomis finansuojami transporto ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtros projektai. Parama skiriama iš anksto su Europos Komisija suderintiems projektams įgyvendinti. Jie turi atitikti ilgalaikius Lietuvos tikslus ir ES politikos gaires transporto ir aplinkosaugos srityse. Finansuojami projektai turi teigiamai veikti aplinką, tinkamų kompensuoti išlaidų vertė privalo būti ne mažesnė kaip 10 milijonų eurų. Sanglaudos fondas gali padengti iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nemuno vidurupio I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004–2009 metai. Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. sausio mėnesį. Projektas vykdomas 12 savivaldybių – Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto vertė – 220 961,9 tūkst. Lt be PVM. ES paramos dalis šiame projekte sudaro 80 proc., likusią dalį finansuoja Lietuvos Respublika.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje. Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto užsakovas – LR Finansų ministerija; už projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir kontrolę atsakinga Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos; projekto galutiniai paramos gavėjai – savivaldybės arba vandentvarkos įmonės; Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui;
 • Įgyvendinti ES geriamo vandens direktyvos 98/63/EEC nustatytus reikalavimus;
 • Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;
 • Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačių mažinant taršą tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;
 • Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požemio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
 • Išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę;

Įgyvendinant projektą atliekami šie darbai:

 • Nuotekų valymo įrenginių ir vandens gerinimo įrenginių stočių rekonstrukcija ir naujų statyba – bus atnaujinti arba pastatyti 8 nuotekų valymo, 6 vandens gerinimo įrenginiai;
 • siurblinių statyba/rekonstrukcija – pastatytos arba atnaujintos 39 nuotekų bei 3 vandentiekio siurblinės;
 • Naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimas – bus nutiesta 180 km naujų nuotekų tinklų bei 146 km naujų vandentiekio tinklų;
 • Vandentiekio/nuotekų tinklų rekonstrukcija – bus rekonstruota 57 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas apima 23 proc. Lietuvos teritorijos ir apie 15 proc. Lietuvos gyventojų.

Įdiegus projektą, tiesiogiai jo naudą pajus apie 400 000 žmonių. Numatoma, kad iki 2010 metų prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungs apie 34 000 gyventojų, o prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungs apie 44 000 gyventojų.

Bus išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklai, sumažinta tarša, patenkanti į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, sumažinta dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požemio vandens išteklių taršos rizika. Įgyvendinus projektą gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentvarkos paslaugų.

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“

Radviliškio rajono savivaldybėje esančiame Šeduvos mieste vandentvarkos projektas jau sparčiai vykdomas. 2009 metų balandžio 21 dieną Šeduvoje įvyko susitikimas su gyventojais dėl „Nemuno vidurupio baseino I paketo“ Nr.2004/LT/16/C/PE/002 įgyvendinimo Šeduvoje. Jame buvo pateikta šio projekto įgyvendinimo eiga, aptariamos galimos problemos. Susitikime gyventojai buvo supažindinti su vyksiančių darbų planu ir jo kainomis. Šiuo metu, pasak projektų vadovo Gintaro Versecko, darbai Šeduvoje jau įgavę pagreitį. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos jau tiesiamos Raguvėlės, Kotiškio, Sporto, Naujojoje, Progimnazijos ir kitose gatvėse. Projektiniai darbai dar tik prasidėjo, todėl kol kas gyventojai prisijungti negali, tačiau jau yra pateikta keletas prašymų dėl galimybės prisijunti ir naudotis kokybišku vandeniu. Manoma, jog įgyvendinus projektą centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungs apie 85 procentai Šeduvos gyventojų. Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra vienas iš penkių vandentvarkos projektų, kurie įgyvendinami šiuo metu Lietuvoje. Vandentvarkos projektai taip pat vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004–2009 m., tačiau užsitęsus kai kuriems darbams Europos komisijos sprendimu projekto įgyvendinimo terminas yra pratęstas iki 2010 metų. Jis vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse. Projekto finansavimui skirta per 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir per 44,2 mln. litų Lietuvos lėšų (20 proc. projekto vertės). Įgyvendinus šį projektą, gyventojai naudos kokybiškesnį vandenį bei bus prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Tai sumažins ekonominę ir socialinę atskirtį tarp Europos sąjungos gyventojų.

Projekto tikslai:

 • Įgyvendinti ES nuotekų ir geriamo vandens direktyvų reikalavimus;
 • Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;
 • Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;
 • Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
 • Padidinti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Projektą koordinuoja ir kontroliuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos. Projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-05 15:12:02
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)