2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams

 

Projekto pavadinimas „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajone socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams“  
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo parapija
Paramos suma 2 412 224,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (425 687,00 Lt)
Projekto vertė 2 837 911,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2009 m. spalio 1 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. gegužės 31 d.

2011 m. sausio 16 dieną atidarytas Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras socialinės rizikos bei smurtą patyrusioms šeimoms ir jose augantiems vaikams. Atidaryme dalyvavo LRV Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Radviliškio parapijos dekanas monsinjoras Gintas Sakavičius bei kiti garbūs svečiai, spaudos atstovai, Radviliškio parapijos bendruomenė. Po centro atidarymo ceremonijos buvo surengta spaudos konferencija.

Baigtas įgyvendinti projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajone socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams“. Centre bus teikiamos socialinės paslaugos, psichologų konsultacijos, kompleksinė krizių įveikimo pagalba Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams. Projekto metu buvo pastatytas Radviliškio rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro pastatas projekto partnerio panaudos teise valdomam žemės sklype (kadastrinis Nr. 7157/0005:234), adresu Maironio g. 8, Radviliškyje. Projektą vykdė Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos ir Radviliškio rajono savivaldybė. Statybos darbus vykdė AB „Panevėžio statybos trestas“.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – išplėsti nestacionarių socialinių paslaugų teikimo tinklą Radviliškio rajono socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams, kurie negali tinkamai savimi pasirūpinti, padėti jiems spręsti socialines problemas, skatinti integraciją į vietos bendruomenę ir gerinti jų gyvenimo kokybę.

Pastaraisiais metais vis aktualesne Radviliškio rajono problema tampa didėjantis socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Pagrindinės to priežastys – ilgalaikis nedarbas, socialinių įgūdžių stoka, socialinė izoliacija, priklausomybė nuo psichotropinių medžiagų, nemokėjimas spręsti iškilusias problemas, konfliktai ir smurtas šeimoje. Tačiau vienintelė ir labiausiai išplėtota socialinė paslauga Radviliškio rajone iki šiol buvo stacionari vaikų globa. Nestacionarių socialinių paslaugų tinklas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams buvo išvystytas nepakankamai ir tai įvardijama kaip opiausia Radviliškio rajono socialinių paslaugų infrastruktūros problema. Tikslinių grupių asmenims trūko konsultacijų, socialinius įgūdžius formuojančių paslaugų, individualios veiklos ir darbo su šeimomis.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2010 m. spalio 28 d. sprendimu „Dėl Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro steigimo ir nuostatų tvirtinimo“ Nr. T-1056 nusprendė steigti Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą. Jo struktūrą sudaro 3 padaliniai:

  1. Paramos šeimai tarnyba, kurioje bus teikiamos informavimo ir konsultavimo, psichologinio konsultavimo, socialinio darbo, laisvalaikio organizavimo paslaugos;
  2. Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu;
  3. Krizių centras motinoms ir vaikams, kuriame bus teikiamos psichologinės pagalbos ir laikinosios nakvynės paslaugos.

Įkurto centro veiklai užtikrinti projekto įgyvendinimo metu įsigyti baldai ir kompiuterinė technika. Šiame centre bus užtikrinta kompleksinė socialinė pagalba tikslinės grupės asmenims, mažinama jų socialinė atskirtis, skatinama integracija į visuomenę, gerinama jų gyvenimo kokybė.

Rezultatai:

  • Pastatytas objektas, kuriame atnaujinta įranga, įkurtas centras.
  • Įkurtos 7 naujos darbo vietos.
  • Įkurtos 45 vietos paslaugų gavėjams.
  • Tikslinių grupių asmenys (250 žmonių), gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 14:00:48
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)