2022 m. gegužės 27 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Norintiems įregistruoti ūkį Ūkininkų registre

Asmenys, norintys įregistruoti savo ūkį Ūkininkų registre, turi pateikti nustatytos formos prašymą.

Prie prašymo reikia pridėti:

- prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro kopijas, o tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, - teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotos pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus);

- prašymą pateikusios asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją;

- dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;

Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus bei dokumentus, liudijančius apie nuosavybės teise turėtą (turimą) ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdytą (valdomą) žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę, seniūnijos išduotą pažymą, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie samdomą darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį;

- notariškai patvirtinto bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją;

- prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą;

- jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriai), jis papildomai pateikia:

- partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;

- partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

- ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

Su šių taisyklių punktuose nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai. Dokumentai pateikiami žemės ūkio skyriui.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimų koordinavimas ir valstybės paramos šioms sritims organizavimas ir įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis Specialiosios kaimo rėmimo programos dokumentais, reglamentuojančiais lėšų naudojimo tvarką, kurią kiekvienais metais nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

Kur kreiptis Radviliškio rajono gyventojams?

Į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (Aušros a. 10, LT-82123 Radviliškis, 319 kab.) vyriausiąją specialistę Aušrą Bložienę, tel. (8 ~ 422) 69140.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 22:06:44
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)