2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Pasiektas projekto „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ tikslas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0095).

Pavyko pasiekti išsikeltą projekto tikslą – įdiegti Radviliškio rajono mokyklose socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest „Laikas kartu“ programą, siekiant pagerinti ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatus. Ši programa buvo diegiama 2018–2019 m. m. Radviliškio miesto ir rajono mokyklose projekto partnerėse: Alksniupių, Pociūnėlių ir Gražinos pagrindinėse mokyklose, Baisogalos mokykloje-darželyje, Grinkiškio Jono Poderio ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijose bei Vinco Kudirkos progimnazijoje.

Programa buvo įgyvendinama 54-iose pradinėse klasėse, pravestos 1944 pamokos, dalyvavo 835 pradinių klasių mokiniai. Mokytojai, įgyvendinantys šią programą, naudojosi „Mokytojo darbo vadovu“, „Universaliu programos vadovu“, „Šeimos ir mokyklos partnerystės“ knyga bei elektroninėmis laikmenomis.

Projekto metu vyko 10 seminarų (2-jų dienų, 16 ak. val.), kuriuose mokyklos bendruomenės mokėsi, kaip įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programą mokykloje. Mokymuose dalyvavo 199 asmenys: pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų administracijos atstovai, aptarnaujantis personalas, tėvai. Projekto partnerė ir konsultuojanti mokykla buvo Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. Konsultuojančios mokyklos mokytojos dalijosi savo patirtimi įgyvendinant programą. Metodikos diegimo konsultacijas teikė ir projekto konsultantė dr. Daiva Šukytė.

Pabaigus įgyvendinti programą, po vieną mokytoją iš mokyklos parengė pristatymus „Socialinio ir emocinio ugdymo programos Lions Quest „Laikas kartu“ įgyvendinimas mokyklose: sėkmės, iššūkiai, pokyčiai“.

Projekte dalyvavusių mokyklų ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatai pagerėjo. 2017 m. ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatų vidurkis buvo 63,2 proc., o 2019 m. – 74,9 proc.

Mokytojų, įgyvendinusių Programą, atsiliepimai:

  • Siūloma tęsti programos įgyvendinimą mokykloje, Lions Quest užsiėmimus vesti pirmadieniais pirmą pamoką, tuomet visos savaitės metu būtų galima aktyviai stebėti, kaip sekasi taikyti žinias įgytas užsiėmimo metu, ugdytis įgūdžius. 
  • Socialinio-emocinio intelekto kompetencijų ugdymo programos „Laikas kartu“ idėja yra puiki, tačiau ją įgyvendinant teko susidurti su sunkumais – mokinių tėvai nėra pasirengę aktyviai dalyvauti programos įgyvendinimo veiklose, skundėsi laiko stygiumi. 
  • Programa buvo labai naudinga visai bendruomenei. Būtų idealu, kad ji turėtų tęstinumą, būtų įgyvendinama ne tik pradinio ugdymo, bet tęstųsi ir pagrindinio ugdymo etape. 
  • Pradinukai po truputį pradėjo pažinti save, savo emocijas, stiprybes ir silpnybes, mokėsi savo emocijas suvaldyti, tapti savo gyvenimo tvarkytojais, organizatoriais, atsakingais ir pasitikinčiais savimi piliečiais.
  • Nemažai iššūkių mokytojams. Tėvų susirinkimai įgavo kitokias formas, pasidarė gyvi, ne tokie formalūs... Tokia programa turi būti planinga, nuosekli ir ilgalaikė. Metai – per trumpas laikas apčiuopiamiems pokyčiams, bet jau pastebime daug gražių dalykų. Reikia programą tęsti ir tęsti...

Pasibaigus projektui trys projekte dalyvavusios mokyklos tęs socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest „Laikas kartu“ įgyvendinimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017 m. gruodžio 22 d., pabaiga 2019 m. liepos 22 d. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos lėšomis.

www.esinvesticijos.lt

www.radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-18 14:45:24
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)