2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymas

 

Projekto pavadinimas Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymas
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 827 608,86 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (43 558,37 Lt)
Projekto vertė 871 167,23 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2009 m.rugsėjo 15 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis Radviliškio rajono savivaldybėje.

Buvusi katilinė ir jos priklausiniai yra Radviliškio rajono savivaldybėje, Šeduvos apylinkės seniūnijoje, Pavartyčiuose. Netoli buvusios katilinės prateka Niauduvos upė, kuri priklauso Daugyvenės upės baseinui. Iki Pavartyčių vandenvietės gręžinių apsaugos zonos – 100 m. Gruntinis vanduo mazuto ūkio teritorijoje sutinkamas 0,5–1,0 m gylyje. Minėta teritorija su statiniais priskirtina prie objektų grupės, kai taršos šaltinis kelia potencialią grėsmę vartotojams, naudojantiems buičiai požeminį vandenį, o netoliese gyvenantys gyventojai kvėpuoja naftos produktų dalelėmis užterštu oru. Nenaudojamos infrastruktūros būklė bloga: statiniai ir įrenginiai yra apgriuvę, surūdiję, nesandarūs, juose susikaupę mazuto bei užteršto vandens mišinio atliekos.

Likviduojant katilinės mazuto ūkį bus atliekami šie pagrindiniai darbai:

  • pašalintas mazutas, užterštas vanduo bei atliekos;
  • demontuoti vamzdynai (bendras ilgis – apie 250 m);
  • atkasta bei demontuota požeminė priėmimo talpa (tūris – 100 m3) bei visą su ja susijusi infrastruktūrą;
  • demontuota požeminė priėmimo talpa bei kitos požeminės talpos;
  • pašalinti mazuto gaudyklės įrengimai bei šildytuvai;
  • atkasti ir demontuoti nuotekų tinklai;
  • demontuoti mazuto gaudyklės įrengimai;
  • nukastas teritorijoje esantys užterštas gruntas.

Likvidavus Pavartyčių katilinės mazuto ūkį, pagerės kraštovaizdis: 0,8 ha teritorija, likusi pašalinus mazuto ūkio statinius ir įrengimus bei nukasus ir išvežus užterštą dirvožemį, bus išlyginta ir apsėta žole, medžiai, esantys mazuto ūkio teritorijoje, bus išsaugoti. Likvidavus praeityje užterštą dirvožemį bei galimą taršos šaltinį, bus sumažinta taršos grėsmė požeminiams ir paviršiniams vandenims Pavartyčių gyvenvietėje. Pagerės ir aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė.

Rezultatai

  • Panaikintas taršos šaltinis.
  • Išvalyta 0,8 ha teritorijos.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 144, 8 610 01 012, el. p. gintautas.v@radviliskis.lt , adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Praeities tarša Pavartyčių kaimo buvusios katilinės užterštoje teritorijoje jau likviduota    

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) baigia įgyvendinti projektą „Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymas“, projekto kodas VP3-1.4-AM-06-R-61-003. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 750 582,38 Lt Europos regioninės plėtros fondo lėšų parama, o projekto vykdytojas skyrė 39 504,35 Lt, didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 790 086,73 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. rugsėjo 15 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. lapkričio 1 d. Projekto finansavimo pabaiga – 2012 m. sausio 1 d.

Radviliškio rajono Šeduvos miesto seniūnijos teritorijoje Pavartyčių kaime esantis buvusios katilinės ir siurblinės mazuto ūkis buvo priskirtinas prie taršos šaltinių ir kėlė potencialią grėsmę požeminio vandens vartotojams ir kitiems aplinkos elementams. Teritorija jau buvo paveikta praeities taršos, nenaudojamos infrastruktūros būklė buvo prasta: statiniai ir įrengimai parūdiję, nesandarūs, juose buvo likę mazuto atliekų bei užteršto vandens, ir tai kėlė papildomą grėsmę aplinkai. Be to, katilinės teritorija yra gana arti Vartyčios upės.

Projekto „Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymas“ darbus atliko rangovas UAB „Ekovalis“. 2011 m. lapkričio 1 d. baigti Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymo darbai. Likviduojant katilinės ir siurblinės mazuto ūkį, buvo atlikti šie pagrindiniai darbai: iškastos ir išvežtos 1 632 tonos užteršto grunto; pašalintas užterštas vanduo bei 108 tonos mazuto atliekų; demontuoti 5 statiniai (siurblinės pastatas ir 4 požeminės talpyklos) ir išvežtos 875 tonos gelžbetonio laužo; demontuoti vamzdynai, jungę talpyklas su siurbline, ir kita likusi kuro tiekimo įranga. Išvalytos teritorijos plotas – 0,26 ha.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos seniūno Kosto Dočkaus, „likvidavus Pavartyčių kaimo buvusios katilinės ir siurblinės mazuto ūkį, pagerėjo kraštovaizdis: 0,26 ha teritorija išlyginta ir apželdinta. Likvidavus praeityje užterštą dirvožemį bei galimą taršos šaltinį, buvo sumažinta taršos grėsmė požeminiams ir antžeminiams vandenims Pavartyčių kaimo gyvenvietėje. Taigi pagerėjo ir aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė“.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 13:20:23
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)