2021 m. spalio 18 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Aktuali informacija ir rekomendacijos gyventojamsSpausdinimo versija

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje bei siekdama riboti COVID-19 ligą sukeliančio viruso plitimą visuomenėje, rekomenduoja:

Naudoti asmenines apsaugos priemones, rūpintis asmenine higiena:

 • Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, ypač tose vietose, kur nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų ir vietose, kuriose sutinkami žmonės, su kuriais įprastai nebendraujama. Viešose uždarose vietose nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas privalomas!

 • Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).

 • Kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek. Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones).

 • Vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną.

Laikytis socialinės distancijos priemonių:

 • Turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) likti namuose ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti konsultacijai su savo šeimos gydytoju.

 • Lankantis parduotuvėse, vaistinėse, turguose, kitose viešose atvirose ir uždarose vietose laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių.

 • Asmenims, kuriems yra privaloma izoliacija, griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį.

Rūpintis aplinkos higiena:

 • Dažnai vėdinti patalpas, ypač tas, kuriose būna didesnis srautas skirtingų asmenų, pvz. darbovietėje, daugiabučių laiptinėje ir pan.

 • Kasdien valyti dažnai naudojamus paviršius gyvenamojoje ar darbo vietoje, pvz., durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, pultelius, šaldytuvo rankenas ir kt. Valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais.

Laikytis reikalavimų po artimo sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

 • Izoliuotis namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje 14 dienų po paskutinės sąlyčio dienos

 • Sąlytį su sergančiuoju turėjęs asmuo ar sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, turi izoliuotis atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrinti šių sąlygų, sąlytį turėjęs asmuo gali izoliuotis atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis).

 • Sąlyčio neturėję asmenys gali gyventi kartu su sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga turėjusiu (arba suderinus su NVSC, grįžusiu iš paveiktos užsienio valstybės) asmeniu atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apribojant judėjimą namuose ir sumažinant dalijimąsi bendra erdve.

 • Nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo.

 • Palaikyti reguliarų ryšį su sveikatos priežiūros specialistu.

 • Visą izoliavimo laiką nepriimti svečių / lankytojų.

 • Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu, vizitus atidėti.

 • Jei izoliavimo laikotarpiu pasireiškia bent vienas iš ūmios virusinės kvėpavimo takų infekcijos požymių, nedelsiant skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikti susirgimo aplinkybes (turėtą sąlytį su sergančiuoju) ir vykdyti medikų rekomendacijas.

 • Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos neatsiranda simptomų, asmuo nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galima grįžti į įprastą gyvenimo režimą. 

Rekomendacijos būnant viešose vietose:

 • Vengti tiesioginio kontakto su žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama.

 • Laikytis saugaus (ne mažiau kaip 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų.

 • Uždarose viešose erdvėse, viešajame transporte dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 • Naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones), užtikrinant rankų higieną, jei nėra galimybės dažnai plauti rankų su muilu ir vandeniu.

 • Prioritetą skirti veikloms atvirose erdvėse.

 • Vengti buvimo žmonių susibūrimo vietose arba riboti buvimo tokiose vietose trukmę

ĮSPĖJAME!

Vyresniems nei 6 metų amžiaus asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, kitas priemones) viešose uždarose vietose (viešajame transporte, parduotuvėse, paslaugų gavimo vietose ir pan.), išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Tokios paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas gali būti be jos. Kaukės dėvėti nereikia sportuojant sporto klubuose ir lankantis laisvalaikio ir pramogų parkuose, kai paslaugos teikimas dėvint kaukę neįmanomas. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Visais kitais atvejais dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones neprivaloma, tačiau ir toliau rekomenduojama. Už šių taisyklių pažeidimą asmenys gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn ir gali būti skiriama 500–1500 eurų bauda.    

Prevencinės COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) priemonės – saugus atstumas, rankų ir kosėjimo bei čiaudėjimo higiena, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas, nesilankymas viešose vietose, jei pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai.

Pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

Aktuali informacija įmonėms, įstaigoms

Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. V-1942 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo“.

Įmonėse, įstaigose ekstremaliosios situacijos metu svarbu užtikrinti:

 • kad įstaigose dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

 • darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, nedelsiant būtų atskirti nuo kitų darbuotojų, vyktų namo ir konsultuotųsi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiektų su savo šeimos gydytoju;

 • kad darbas būtų organizuojamas, valdant darbuotojų srautus;

 • posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai būtų organizuojami nuotoliniu būdu;

 • jei posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai organizuojami gyvai, jų metu būtų dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės);

 • jei darbuotojai vežami į ar iš darbo, transporto priemonėse nebūtų asmenų iš skirtingų pamainų, brigadų, grupių;

 • darbo vietos ir darbo vietų aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

 • nedirbtų darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija;

 • kad būtų apribotas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;

 • kad darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

 • kad prie įėjimo į įstaigą būtų pateikta informaciją apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.), kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių ir apie būtinybę vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

 • kad būtų sudaryta galimybė tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas.

 • ne rečiau kaip 1 kartą per valandą vėdinamos patalpos.

 • dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Žingsniai, nustačius COVID-19  įmonės darbuotojui:

 • Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC). NVSC Šiaulių departamento Radviliškio skyriaus telefonai: (8 422) 52 368, (8 422) 51 985.

 • Nustačius COVID-19 ligos atvejį įstaigoje, pirmiausia, dėl tolimesnių veiksmų pasitarkite su NVSC specialistais. Kontaktų atsekimą darbovietėje, dezinfekciją, veiklos atnaujinimą ir kitus veiksmus privalėsite atlikti vadovaujantis NVSC nurodymais.

 • Sąlytį turėjusių asmenų identifikavimą atlieka NVSC specialistai, tačiau labai svarbus bendradarbiavimas su įmone. NVSC primena, kad turėjusiu sąlytį laikomas 3 dienas iki tol, kol asmeniui, kuriam jau patvirtintas koronavirusas, pasireiškė simptomai, ir dvi savaites po simptomų atsiradimo bendravęs žmogus. Tuo metu, jei žmogus bendravo su sergančiuoju, kuriam koronavirusui būdingi simptomai nepasireiškė, tokiu atveju sąlytį turėjusiu laikomas žmogus, kontaktavęs 72 val. iki tepinėlio sergančiajam, kuris buvo teigiamas, paėmimo ir 14 dienų po tepinėlio paėmimo. Kitaip tariant, yra vertinama, ar žmogus su sergančiuoju bendravo tuo metu, kai, remiantis moksliniais įrodymais, žmogus kėlė riziką kitam, tai yra – galėjo užkrėsti.

 • NVSC žodžiu ir raštu susisiekia su darbdaviu visais atvejais, kai asmuo užkrečiamuoju laikotarpiu buvo darbe, arba – kai įtariama, kad asmuo galėjo užsikrėsti darbo vietoje. Tais atvejais, kai asmuo daugiau nei 14 d. iki susirgimo dirbo iš namų, atostogavo, arba susirgo po atvykimo iš užsienio ir po grįžimo nebuvo darbe, NVSC su darboviete nesusisiekia. Atkreipiame dėmesį, kad iš pradžių yra atliekama COVID-19 liga sergančio asmens apklausa ir tik po to yra susisiekiama su darboviete.

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)