2021 m. rugsėjo 21 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje - nauji sprendimai COVID-19 plitimo prevencijos srityjeSpausdinimo versija

Spalio 15 dieną nuotoliniu būdu suorganizuotas Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, kuriame svarstytos Radviliškio rajono savivaldybėje taikytinos COVID-19 ligos prevencijos priemonės. Radviliškio rajone esminiai ribojimai (ribojami renginiai patalpose, rekomenduojamas nuotolinis darbas įstaigose ir pan.) dėl COVID-19 plitimo prevencijos išlieka, keičiasi ugdymo proceso organizavimo tvarka Radviliškio rajono švietimo įstaigose, nedraudžiama organizuoti renginius lauke, atkuriamas neformaliojo ugdymo procesas Radviliškio muzikos ir dailės mokyklose.

Posėdį pradėjęs Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis padėkojo Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijai už laiku priimamus ekstremaliai situacijai suvaldyti reikalingus sprendimus. „Jei kas šiandien girdėjo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio pasisakymą, kad nei Radviliškis, nei Raseiniai nesusitvarko su situacija ir neturi kompetencijos tai daryti, tai aš noriu pasakyti, kad tai yra visiška netiesa. Matau profesionalų tiek Radviliškio rajono ekstremalių situacijų komisijos, tiek ekstremalių situacijų operacijų centro darbą, kai laiku yra priimami sprendimai siekiant suvaldyti situaciją, turiu omenyje renginių draudimą ir kitus sprendimus. Esu įsitikinęs, kad būtina priimti sprendimus, kurie yra adekvatūs esamai situacijai ir tikiuosi, kad rajono ekstremalių situacijų komisija tą ir padarys, svarstydama klausimą dėl ugdymo proceso atkūrimo Radviliškio rajono švietimo įstaigose. Kuo dabar nusikalto abiturientai, kurie šiuo metu negali gauti kokybiško ugdymo? Kodėl negalima organizuoti iš dalies konktaktinio ugdymo proceso įstaigose, kuriose nėra nė vieno fiksuoti izoliacijos ar susirgimo atvejo? Manau, kad pasibaigus rinkimams valstybės vadovai skirs daugiau dėmesio savivaldybių lygmens klausimams konkrečiais atvejais, o ne pagal vieną kurpalį vertins visus vienodai“, - sakė jis.

Epidemiologinė situacija Radviliškio rajone po truputį gerėja

Pasak posėdyje dalyvavusios Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento Radviliškio skyriaus vedėjos Loretos Stirblienės, epidemiologinė situacija Radviliškio rajono savivaldybėje po truputį gerėja, situacija židiniuose valdoma, o kasdien nustatoma tik po kelis COVID-19 ligos atvejus, jau ne dešimtimis, bet situacija visoje Lietuvoje sparčiai blogėja, susirgimų skaičius kasdien auga.

Pasak jos, per dvi pastarąsias savaites (spalio 1–14 d.) Radviliškio rajone nustatyti 77 užsikrėtimo koronavirusine infekcija (COVID-19) atvejai, Radviliškio rajono savivaldybė vis dar yra įtraukta į didelės rizikos savivaldybių sąrašą iki 2020 m. spalio 18 d. įskaitytinai, nes Radviliškio r. savivaldybės sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklis 100 tūkst. gyventojų – 297,2 (penkis kartus viršija Lietuvos rodiklį). Dauguma atvejų yra arba besimptomiai arba sergama lengva COVID-19 ligos forma ir gydomasi namie. Dešimčia atvejų iš 77 (13 proc.) nėra žinoma, kaip užsikrėsta (asmenys nebuvo užsienyje ir neturėjo kontakto su susirgusiaisiais). Pasak L. Stirblienės, šiuo metu neserga, bet izoliacijoje yra 19 vaikų, lankančių rajono ugdymo įstaigas, COVID-19 liga diagnozuota dviem pedagogams ir trims vaikams, lankantiems rajono ugdymo įstaigas. Jauniausias asmuo, sergantis COVID-19 liga, yra 1,3 metų amžiaus vaikas. Ligos protrūkiai užfiksuoti keturiose rajono įstaigose ar įmonėse: VšĮ Radviliškio ligoninėje, siuvykloje „Danijus“, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre, Sidabravo žemės ūkio bendrovėje.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas Ekstremalių situacijų komisijai rekomendavo pratęsti visų anksčiau Radviliškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nustatytų prevencinių priemonių ir ribojimų galiojimą iki spalio 30 d., bet Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė Jolanta Margaitienė pasiūlė neapsiriboti spalio 30 dienos data ir suformuluoti sprendimus taip, kad jie galiotų nuo spalio 17 dienos imtinai iki atskiro Ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimo.

Nedraudžiami renginiai lauke, leidžiamas neformalusis ugdymas Radviliškio muzikos ir dailės mokyklose

Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje nuspręsta:

 • Pratęsti reikalavimą iki atskiro ESK sprendimo priėmimo atšaukti ar vėlesniam laikui atidėti visus planuotus masinius renginius Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, visoms savivaldybės įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, organizuojantiems masinius renginius patalpose. Renginiai lauke nedraudžiami, jie turi būti vykdomi vadovaujantis visais nustatytais COVID-19 ligos prevencijos reikalavimais.
 • Sustabdyti veiklą žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo dienos centruose, vaikų dienos užimtumo centruose.
 • Neformalųjį ugdymą tiek ugdymo įstaigose, tiek kitose įstaigose, kurios organizuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimus, organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus Radviliškio muzikos mokyklą ir Radviliškio dailės mokyklą. Jei neformaliojo ugdymo vykdytojams nėra galimybės veiklos vykdyti nuotoliniu būdu, neformaliojo ugdymo nevykdyti.

Nuo 2020 m. spalio 17 d. imtinai iki atskiro Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimo leidžiama:

 • Radviliškio muzikos mokykloje vykdyti individualius užsiėmimus (mokytojas ir mokinys), bet neorganizuoti grupinių užsiėmimų, juos vykdyti nuotoliniu būdu.
 • Radviliškio dailės mokykloje ugdymą organizuoti mišriu būdu: 50% mokinių ugdyti kontaktiniu būdu ir 50% nuotoliniu būdu.

Rajono ugdymo įstaigų veiklą leista organizuoti mišriu būdu: nuotoliniu ir kontaktiniu

Posėdyje dalyvavęs Laisvūnas Vaičiūnas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė Lizdeikos gimnazijos prezidento, Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo Dovydo Paškausko kreipimąsi į Radviliškio rajono savivaldybės merą ir administracijos direktorę dėl ugdymo proceso kontaktiniu būdu atkūrimo. Šiame kreipimesi išdėstyti motyvai, kurie labai svarbūs norint išlaikyti tiek mokinių motyvaciją mokytis ir jų psichologinę būklę, socialinių ryšių ugdymą, tiek išlaikyti aukštus ugdymosi rezultatus. Pasak jo, mokantis nuotoliniu būdu, mokiniams nelieka motyvacijos siekti geresnių rezultatų, todėl būtų gerai, kad būtų rastas kompromisas dėl ugdymo proceso kontaktiniu būdu atkūrimo rajono švietimo įstaigose bent jau abiturientams.

Radviliškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, atsižvelgdama į po truputį gerėjančią epidemiologinę situaciją Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, siekdama užtikrinti ugdymo proceso kokybę rajono švietimo įstaigose, nusprendė nuo 2020 m. spalio 17 d. imtinai iki atskiro Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimo leisti Radviliškio rajono bendrojo ugdymo įstaigoms ugdymo procesą organizuoti tokia tvarka:

 • Radviliškio Lizdeikos gimnazijos, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos IV gimnazinėms klasėms ugdymo procesą organizuoti kontaktiniu būdu, 5-8 klasėms ir I–III gimnazinėms klasėms ugdymo procesą organizuoti mišriu būdu: 50% mokinių ugdyti kontaktiniu būdu, 50% nuotoliniu būdu.
 • Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijoje, Radviliškio r. Grinkiškio J. Poderio gimnazijoje, Radviliškio r. Sidabravo gimnazijoje, Radviliškio r. Alksniupių pagrindinėje mokykloje, Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje ugdymą organizuoti kontaktiniu būdu.
 • Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje, Radviliškio V. Kudirkos pagrindinėje mokykloje, Radviliškio Vaižganto progimnazijoje ugdymą organizuoti mišriu būdu: 50% mokinių ugdyti kontaktiniu būdu ir 50% nuotoliniu būdu.

Taigi, abiturientams leista grįžti į mokyklas, kitoms klasėms, atsižvelgiant į mokyklos plotą, ją lankančių mokinių skaičių, epidemiologinę situaciją, leista organizuoti ugdymo procesą mišriu: kontaktiniu ir nuotoliniu, būdu. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas rajono ugdymo įstaigose organizuojamas kontaktiniu būdu, kaip ir iki šiol.

Žinoma, Radviliškio rajono ugdymo įstaigų vadovai įpareigoti numatyti pertraukas dezinfekcijai, patalpų vėdinimui, užtikrinti tinkamą mokinių srautų judėjimą, laikytis visų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

Rekomendacijos kitoms veikloms

Taip pat rekomenduojama nuo spalio 17 imtinai iki atskiro Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimo priėmimo:

 • fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems kolektyvines sporto treniruotes, stabdyti veiklą arba ją vykdyti nuotoliniu būdu.
 • Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriui pakoreguoti ir suderinti nacionalinio lygmens vaikų čempionatų varžybų, kuriose dalyvauja Radviliškio rajono savivaldybės mokiniai, tvarkaraščius ir nukelti varžybas vėlesniam laikui. Jei to neįmanoma padaryti, užtikrinti mokinių, dalyvaujančių nacionalinio lygmens čempionatuose, saugumą (įsitikinti, kad į varžybas vyksta COVID-19 ligos simptomų neturintys ir kontakto su sergančiaisiais COVID-19 liga ar besiizoliuojančiaisiais neturėję mokiniai; vykstant į varžybas, laikytis COVID-19 ligos prevencijos priemonių).

Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento rekomendacijomis, siūloma sveikatos priežiūros įstaigose prioritetą teikti nuotolinėms paslaugoms, kai paslaugos pagal paciento sveikatos būklę gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu ir pacientas sutinka gauti paslaugas tokiu būdu, stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės paslaugos, susijusios su apgyvendinimu, uždrausti lankymą įstaigose.

Nuotolinis darbas vis dar rekomenduojamas

Primename, kad iki atskiro Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimo rekomenduojama Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms bei įmonėms, tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus įmonėms ir įstaigoms, jei tai įmanoma, veiklą vykdyti nuotoliniu būdu ir gyventojus aptarnauti nuotoliniu būdu.

Aptarti ir mobiliojo patikros punkto darbo laiko, ir sąvokų klausimai

Posėdyje kalbėta ir apie mobiliojo COVID-19 patikros punkto Radviliškyje veiklos organizavimo. Šią ir kitą savaitę mobiliojo punkto darbo laikas bus pakoreguotas atsižvelgiant į darbo sąlygas dėl apšvietimo ir šildymo. Pasak A. Ginaitienės, mobilusis punktas veiks kasdien darbo dienomis iki spalio 19 dienos, jei nebus pratęstas reikalavimas jo darbą organizuoti toliau.

Pasak posėdyje dalyvavusio Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nario A. Juodžio, Radviliškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojo, reikėtų skirti sąvokas sergantysis ar infekuotasis. Pasak jo, sergančiųjų nėra daug, dauguma yra tik infekuotieji, nešiotojai, kurie niekada galbūt ir nesusirgs savo stiprios imuninės sistemos dėka. „Sergantis asmuo yra tas, kuris turi ligos simptomus. Vien infekuotumas nėra tragedija. Jei visą Lietuvą patikrintų, greičiausiai trečdalis populiacijos būtų nustatyti kaip nešiotojai, juk nosiaryklės tepinėlyje galima rasti visko: nuo auksinio stafilokoko iki įvairiausių tipo koronavirusų, tad netikslinga yra gąsdinti visuomenės didžiuliu vadinamųjų susirgusiųjų skaičiumi“, - sakė jis.

Statistiniai duomenys apie COVID-19 Radviliškio rajone

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento Radviliškio skyriaus 2020-10-14 duomenimis, Radviliškio rajone nuo COVID-19 ligos protrūkio pradžios (2020-09-15), COVID-19 liga susirgo 233 Radviliškio rajono gyventojai.

2020-10-15 duomenimis, nuo 2020-09-15 nuo COVID-19 ligos protrūkio Radviliškio rajone pradžios, Radviliškio rajone:

 • serga 136 asmenys;
 • pasveiko 82 asmenys (iš jų 34 ligoninės darbuotojai, 28 ligoninės pacientai, 20 gyventojų);
 • mirė 2 asmenys (mirties priežastis - COVID-19, 2020-10-07; 2020-10-13);
 • mirė nuo kitų ligų, turėdami COVID-19 diagnozę, - 13 asmenų.

BŪKIME SVEIKI IR SAUGŪS

Atsižvelgdami į sudėtingą ir vis besikeičiančią epidemiologinę situaciją rajone, raginame gyventojus laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 viruso plitimo grėsmės prevencija.

Prašome gyventojų apriboti socialinius kontaktus, nesiburti į grupes, bendrauti tik šeimose, atidėti asmenines šventes. Susilaikykite nuo nebūtinų kelionių tiek į, tiek iš Radviliškio rajono. Tinkamai dėvėkite kaukes, plaukite rankas, laikykitės kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, laikykitės didesnio nei įprasta socialinio atstumo. Būkite atsakingi patys už savo ir artimųjų sveikatą.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-16 įsakymas Nr. A-1277(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A-1232 (8.2) „Dėl masinių renginių, darbo ugdymo įstaigose, neformaliojo švietimo vykdymo ir kitos veiklos“ pakeitimo“

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Rugsėjis
    2021     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)