2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtrai

Projekto pavadinimas

Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtrai Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61-0004

Projekto vykdytojas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Radviliškio muzikos mokykla

Paramos suma

82 025,26 Eur

Paramos šaltinis

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto vykdytojo lėšos

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (61 059,34 Eur)

Projekto vertė

143 084,60 Eur

Projekto vykdymo laikas

Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. sausio 19 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. kovo 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61-0004  „Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtrai“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2018 metų sausio 19 d. pasirašė projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61-0004 „Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtrai“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti Radviliškio muzikos mokykloje vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę bei padidinti jų prieinamumą.

Pagrindinė problema, kuri nustatyta pasirengimo projekto įgyvendinimui metu – Radviliškio muzikos mokyklos turima infrastruktūra neatitinka poreikių: patalpos nepritaikytos muzikos mokyklos veiklai, pasenusi įranga ir baldai riboja aukštos kokybės neformalaus švietimo paslaugų teikimo apimtis. Turima infrastruktūra – mokslo paskirties pastatas Žalgirio g. 10, Radviliškyje. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinamos turimos erdvės ir pritaikomos neformaliojo švietimo veikloms vykdyti - tvarkomos pirmame aukšte esančios patalpos (apie 303kv.m.).  

Planuojamas projekto rezultatas - projekto įgyvendinimo metu ardoma dalis vidinių pertvarų, keičiamos vidaus durys, atnaujinamas vandentiekis ir nuotekos, elektros instaliacija įrengiama gaisrinė signalizacija. Atlikus remonto darbus įrengiamos patalpos: inventoriaus patalpa (muzikos instrumentams laikyti), neformalaus vaikų švietimo patalpos (3 patalpos, viso apie 126kv.m.), pedagogų kabinetas, įrengiamas vaikų poilsio kambarys. Atnaujinami san. mazgai, iš kurių vienas pritaikomas žmonėms su negalia. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus įsigyjama įranga ir baldai, kurie sudarys galimybę teikti aukštos kokybės šiuolaikinius standartus atitinkančias neformalaus švietimo paslaugas Radviliškio muzikos mokyklą lankantiems asmenims.

Projekto įgyvendinimas pirmiausia turės naudos Radviliškio rajono savivaldybėje – didinant teikiamų neformalaus švietimo paslaugų patrauklumą didės mokinių įtrauktumas į neformalaus švietimo veiklas. Po projekto įgyvendinimo muzikos mokykloje bus teikiamos 2 krypčių neformalaus švietimo paslaugos - muzika ir teatras. Pradėjus teikti naujos krypties neformalaus švietimo paslaugas numatomas ilgalaikis mokinių skaičiaus augimas – 5 proc. per metus. Projekto ilgalaikis poveikis – neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumo didinimas. Regiono mastu investicijos į neformalaus švietimo infrastruktūrą bei kokybės gerinimą sudarys sąlygas daugiau asmenų suteikti naujus įgūdžius bei prisidės prie mokymosi visą gyvenimą galimybės įgyvendinimo.

Projekto finansavimo tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Fizinį tęstinumą užtikrins Radviliškio muzikos mokykla, kuri bus atsakinga už pastato priežiūrą, užtikrins sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą, paslaugų nepertraukiamą teikimą. Veiklos tęstinumą ir rezultatų pasiekimą užtikrins Radviliškio muzikos mokykla, kuri po projekto įgyvendinimo teiks 2 krypčių neformalaus švietimo paslaugas - muzikos ir teatro.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-22 09:06:52
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)