2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio ir Šeduvos miestų atskirų teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas

Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto pavadinimas Radviliškio ir Šeduvos miestų atskirų teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-032).
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 312 005,36 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (55 059,77 Lt)
Projekto vertė 367 065,13 Lt
Projekto vykdymo laikas Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. rugsėjo 30 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. gruodžio 6 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto pagrindinis tikslas buvo užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projektu buvo siekta parengti Radviliškio ir Šeduvos miestų atskirų teritorijų detaliuosius ir specialiuosius planus, kurie padėtų stiprinti regioninę ir nacionalinę teritorijų planavimo sistemą bei įsitraukti į Europos dokumentų, darančių įtaką teritorijų planavimui, rengimą. Projektu prisidedama prie optimalios teritorijos valdymo sistemos sukūrimo, nes detalieji ir specialieji planai yra naudojami rengiant regioninius plėtros planus, strategijas. Teritorijų planavimo dokumentai yra būtini nustatant Radviliškio rajono teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rezultatai ir jo tęstinumas

Projekto rezultatas bei projekto veiklų įgyvendinimo rodiklis – parengti penki planai: 3 iš jų detalieji: Radviliškio miesto kapinių išplėtimo, Šeduvos miesto kapinių išplėtimo ir Radviliškio miesto rytinės dalies II rajono išplanavimo; 2 specialieji: Radviliškio miesto lietaus nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros ir Radviliškio miesto teritorijos administracinių ribų tikslinimo.

Projekto įgyvendinimo rezultatai padės užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Visi parengti planai bus naudojami rengiant tiek regioninius, tiek nacionalinius strateginius dokumentus, ir tai padės didinti viešojo administravimo efektyvumą.

Radviliškio miesto kapinių išplėtimo, Šeduvos miesto kapinių išplėtimo ir Radviliškio miesto rytinės dalies II rajono išplanavimo detaliuosius planus parengė UAB „Geometra“ pagal 2011 m. gruodžio 22 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį.

Radviliškio miesto lietaus nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros ir Radviliškio miesto teritorijos administracinių ribų tikslinimo specialiuosius planus parengė UAB „Urbanistika“ pagal 2012 m. sausio 30 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.pilypas@radviliskis.lt , adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-27 16:36:18
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)