2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ir Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio pastatų rekonstrukcija

Projekto pavadinimas – „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ ir Radviliškio rajono Baisogalos mokykloje-darželyje“.

Projekto pagrindinis tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ ir Radviliškio rajono Baisogalos mokykloje-darželyje. Užsibrėžtam tikslui pasiekti buvo nustatytas uždavinys – rekonstruoti Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ir Baisogalos mokyklos-darželio pastatų aititvaras pagerinant jų šilumines charakteristikas bei renovuoti Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio energetinę sistemą.

Projekto vadovas – Vaidotas Jakavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti tokius darbus:

1. Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“:

- pakeisti langus naujais;

- pakeisti lauko duris;

- sumažinti langų plotus;

- apšiltinti išorines sienas;

- apšiltinti ir rekonstruoti sutapdintą stogą;

- įrengti šlaitinį stogą papildomai apšiltinant pastogę;

- perkloti stiklinį stogą polikarbonatu virš baseino.

2. Radviliškio rajono Baisogalos mokykloje-darželyje:

- pakeisti langus naujais;

- pakeisti lauko duris;

- renovuoti šilumos punktą visiškai automatizuojant;

- renovuoti sutapdintą stogą papildomai apšiltinant;

- renovuoti šildymo sistemą;

- pakeisti ir apšiltinti 1 aukšto korpuso grindų dangą;

- sumažinti langų, lauko durų angų plotus, juos užmūrijant.

Rekonstravus Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastatą, per metus bus sutaupoma 394 500 kWh šilumos energijos ir 60 358 litų, o po Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio pastato rekonstravimo ir energetikos sistemų renovavimo – 385 700 kWh ir 65 569 litų.

Pagal 2005 m. rugsėjo 19 dieną sudarytą paramos teikimo sutartį Radviliškio rajono savivaldybės administracijai projekto įgyvendinimui skirta 1 954 635,00 litų parama, iš kurių 1 426 883,55 litų – iš Europos regioninės plėtros fondo ir 527 751,45 litų – iš bendrojo finansavimo lėšų. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2005 metų rugsėjo mėnesį ir pagal projekto tvarkaraštį jį planuojama baigti 2007 metų vasario mėnesį.

Viešųjų pirkimų konkurso būdu 2005 m. rugsėjo mėnesį buvo atrinkta projekto administravimo paslaugas teiksianti įmonė UAB „SIKC“, o 2005 m. spalio mėnesį buvo atrinkta projekto audito paslaugas teiksianti įmonė UAB „Gaudera“. 2006 m. sausio mėnesį bus baigtas techninių projektų rengimas.

Įgyvendinant projektą, bus prisidedama prie pagrindinio BPD 1.2 priemonės tikslo – „Užtikrinti energijos tiekimo vartotojams stabilumą, patikimumą, lankstumą bei prieinamumą, didinti vartojimo efektyvumą ir taip sudaryti nacionalinės ekonomikos stabilesnio ir labiau prognozuojamo augimo pagrindą“. Taip pat bus užtikrintas atitikimas BPD 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ uždaviniui – „Užtikrinti tvarią ir ekonomiškai efektyvią energetikos, transporto ir sveikatos apsaugos infrastruktūros plėtrą, suformuoti švietimo įstaigų tinklą, remiantis racionalaus energijos naudojimo ir aplinkos apsaugos principais“, 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ uždaviniui – „Padidinti energetikos efektyvumą ir sumažinti neigiamą jos poveikį aplinkai“, specifiniams veiklų grupės „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas visuomeniniame sektoriuje“ tikslams ir BPD priede nurodytoms veiklos sritims.

Projekto vadovas – Vaidotas Jakavičius, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Informaciją pateikė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-05 15:49:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)