2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio miesto sodų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas detaliųjų planų rengimas

Projekto pavadinimas Radviliškio miesto sodų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas detaliųjų planų rengimas
(projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-031).
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 143 871,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (25 389,13 Lt)
Projekto vertė 169 260,13 Lt
Projekto vykdymo laikas Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. vasario 6 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. liepos 18 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projektu siekiama parengti Radviliškio miesto sodų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas detaliuosius planus. Jais siekiama stiprinti regioninę ir nacionalinę teritorijų planavimo sistemą bei įsitraukti į Europos dokumentų, darančių įtaką teritorijų planavimui, rengimą. Projektu prisidedama prie optimalios teritorijos valdymo sistemos sukūrimo, nes detalieji planai yra naudojami rengiant regioninius plėtros planus, strategijas. Teritorijų planavimo dokumentai yra būtini nustatant Radviliškio rajono teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimą.

Radviliškio miesto sodų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas planavimo tikslai buvo: išnagrinėti ir pasiūlyti sodininkų bendrijų žemės sklypų pritaikymo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai sprendimo būdą; pasiūlyti leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, statybos ribas, galimus užstatymo tipus; numatyti planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros plėtros ir esamų tinklų rekonstrukcijos galimybes; numatyti esamų gatvių tinklų rekonstrukciją, nustatyti gatvių raudonąsias linijas, pasiūlyti naujų gatvių vietas, numatyti gatvių apšvietimo, pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimo takų vietas; pasiūlyti sodininkų bendrijų bendro naudojimo teritorijų sutvarkymą ar pritaikymą kitoms reikmėms.
Projekto rezultatai ir jo tęstinumas

Projekto rezultatas bei projekto veiklų įgyvendinimo rodiklis – parengti šeši detalieji  planai: Radviliškio miesto sodų bendrijų „Vyturėlis“ (patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A-144-(8.2), gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-01-24 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-191-(19.4), „Bitutė“ (patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A-145-(8.2), gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-01-24 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-190-(19.4), „Ąžuolas“ (patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-602-(8.2), gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-06-06 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1287-(19.4), „Dobilas“ (patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-605-(8.2), gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-06-06 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1284-(19.4), „Obelėlė“ (patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-603-(8.2), gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-06-06 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1286-(19.4) ir „Ramunė“ (patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-604-(8.2), gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-06-06 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1285-(19.4).

Projekto rezultatų tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Finansinį projekto rezultato tęstinumą, jeigu parengti detalieji planai bus tikslinami, koreguojami ar keičiami, užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Visus šiuos detaliuosius planus rengė UAB „Geometra“ pagal 2012 m. liepos 17 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį Nr. 2012-325 „Sutartis dėl Radviliškio miesto bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas detaliųjų planų parengimo paslaugos“.

Visi parengti planai bus naudojami rengiant tiek regioninius, tiek nacionalinius strateginius dokumentus, todėl šio projekto įgyvendinimo rezultatai padės užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą ir tai padės didinti viešojo administravimo efektyvumą.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.pilypas@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-23 09:54:38
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)