2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Kokybiškas geriamasis vanduo RadviliškyjeSpausdinimo versija

Lietuva – viena iš nedaugelio Europos, o ir pasaulio šalių, kurių gyventojai geria tik požeminį vandenį. Mūsų šalies giliųjų vandeningųjų horizontų požeminio vandens, jo kokybės (cheminės sudėties ir mikrobiologinių rodiklių atžvilgiu) gali pavydėti dauguma šalių. Dėl skirtingų formavimosi, slūgsojimo sąlygų ir kitų aplinkybių geriamojo vandens kokybė šalies regionuose yra nevienoda.

Lietuvoje tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodikliai yra nurodyti higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Šie reikalavimai sąlyginai yra skirstomi į tris grupes: indikatoriniai rodikliai, mikrobiologiniai, cheminiai-toksiniai rodikliai. Viršijus mikrobiologinius arba cheminius-toksinius rodiklius, vandens tiekėjas privalo nedelsiant imtis priemonių jiems pašalinti arba, kai kuriais atvejais, ir nutraukti vandens tiekimą, kol bus pašalinti pažeidimai. Indikatorinis rodiklis – mikrobinis, cheminis ar fizikinis rodiklis, tiesiogiai nesietinas su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, tačiau integraliai atspindintis gamtinio (žalio) vandens savybes, geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo technologiją. Minėtas rodiklis kontroliuojamas, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius, įspėti apie pavojų ir imtis atitinkamų priemonių.

Mūsų šalyje geriamojo vandens tiekimo įmonės vartotojams tiekia gėlą požeminį vandenį. Dar prieš kelias dešimtis metų, o kartais dar ir dabar vyrauja nuomonė, kad požeminis vanduo yra saugus ir tinkamas vartoti. Tačiau tikrovė yra tokia, kad požemyje slūgsantis vanduo dažniausiai netenkina geriamojo vandens higienos normos reikalavimų. Prieš tiekiant tokį vandenį jį reikia tinkamai paruošti.

Radviliškio miesto vandens gerinio įrenginiai pradėti statyti 1990 m. pagal Vilniaus miesto statybos projektavimo instituto parengtą projektą. 1995 m. statybos darbai baigti ir įrenginiai pradėti eksploatuoti, t.y. įrengti 7 500 m3/d našumo geležies šalinimo įrenginiai (atviro tipo 4 sekcijų filtrai) su švaraus vandens rezervuarais iki 3 000 m3 talpos, antro kėlimo siurblinė, plovimo vandens skaidrintuvai, pastatytas vandens bokštas, kuris naudojamas filtrų praplovimui, chloratorinė, geležies nuosėdų aikštelė ir kiti įrenginiai su visomis reikalingomis grandimis, technologiniais vamzdynais ir tinklais. Tuo metu technologinių sistemų įrengimui buvo naudojami juodojo metalo plieniniai vamzdžiai bei ketinės sklendės, kurios per tiek metų susidėvėjo ir morališkai paseno.

UAB „Radviliškio vanduo“ daug metų vykdė tiekiamo vandens kokybės monitoringą ir pastebėjo, kad vandens kokybė pagal indikatorinius rodiklius nuolat blogėjo dėl aukščiau išvardytų priežasčių, be to, periodiškai padidėdavo amonio ir mangano koncentracijos. Senieji vandens gerinimo įrenginiai negalėjo išvalyti atsiradusių rodiklių pakitimų, kadangi tokių galimybių tuometinė technologija neturėjo. Siekiant išvengti prastėjančios situacijos, 2013 m. buvo nuspręsta kreiptis Europos Sąjungos struktūrinsius fondus paramos dėl Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos.

2014 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Radviliškio vanduo“ (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“ biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kurios pagrindu UAB „Radviliškio vanduo“ 2015 m. sėkmingai vykdė ir įgyvendino projektą „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija‬“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0009 (toliau – Projektas).

Projektas įvykdytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Bendra projekto vertė siekia apie 1,44 mln. Eur, iš jų - apie 1,36 mln. Eursudaro ES struktūrinių fondų lėšos.

UAB „Radviliškio vanduo“ primena, kad kokybiškas geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti tik tuomet, kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų sveikatai ir kai vanduo atitinka higienos normoje nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius, kai užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, ir vykdoma vandens programinė priežiūra.

Šiuo metu Radviliškio miesto gyventojai gali būti ramūs, nes vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Radviliškio vanduo“ užtikrina aukščiausią vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą. Vykdoma nuolatinė geriamojo vandens kokybės kontrolė ir priežiūra, atliekami laboratoriniai vandens tyrimai. Gyventojams tiekiamas nugeležintas (iki rekonstrukcijos geležies norma buvo viršijama kelis kartus) bei nuo amonio ir mangano išvalytas vanduo, kurio kokybė atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus ir patvirtintas higienos normas (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“). Vandeniui išvalyti naudojamos ekologiškos, gamtinės kilmės medžiagos.

UAB „Radviliškio vanduo“ informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)