2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Grinkiškio seniūnijos Kalančių ir Ginčų k. tiltų ant Gomertos up. pk. 31+85, 56+40 rekonstrukcija

Radviliškio rajone įgyvendinamas projektas „Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Kalančių ir Ginčų k. tiltų ant Gomertos up. pk. 31+85, 56+40 rekonstrukcija“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“.

Projekto vadovas – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus vedėjas.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti tokie pagrindiniai rezultatai:

  • Tiltas, esantis Kalančių k. Grinkiškio sen. ant Gomertos up. pk. 31+85. Vietoj senojo gelžbetonio polinio tilto bus pastatytas naujas tiltas (pralaida) iš gofruotų metalinių vamzdžių. Bus sutvirtintas Gomertos upės dugnas ir šlaitai prie tilto, virš tilto įrengta važiuojamoji danga. Atlikus šiuos darbus, pagerės vandens pratekėjimas, bus sustabdytas griovio dugno ir šlaitų ardymas prie tilto, pastačius signalinius stulpelius bus saugiau eiti ir važiuoti per tiltą.
  • Tiltas, esantis Ginčų k. Grinkiškio sen. ant Gomertos up. pk. 56+40. Gelžbetonis polinis tiltas bus rekonstruotas. Bus suremontuotos atraminės plokštės, sutvirtintas Gomertos upės dugnas ir šlaitai prie tilto, rekonstruota perdenginio rekonstrukcija. Atlikus šiuos darbus, pagerės vandens pratekėjimas, prie tilto nebebus ardomas griovio dugnas ir šlaitai, įrengus metalinius turėklus ir pastačius signalinius stulpelius bus saugiau eiti ir važiuoti per tiltą.

Bendra projekto vertė – 302 854,00 Lt. Šiuo metu yra pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Pagal šią sutartį šiam projektui yra skirta iki 230 971,00 Lt dydžio parama, t. y. 89,99980 % visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų, iš jų:

  1. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 173 228,25 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni litai 25 ct), t. y. 75 proc. paramos sumos;
  2. Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 57 742,75 Lt (penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du litai 75 ct), t. y. 25 proc. paramos sumos.

Sutartyje numatyta iš paramos lėšų netinkama finansuoti PVM suma, kuri apmokama iš šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų – iki 43 884,00 Lt (keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi litai 00 ct).

Paramos gavėjas įsipareigoja prisidėti ne mažesniu kaip 25 664,00 (dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi litai 00 ct) Lt (t. y. 10,0002 proc.) savo įnašu prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus informacija

Radviliškio rajono savivaldybėje įgyvendintas projektas „Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Kalančių ir Ginčų k. tiltų ant Gomertos up. pk. 31+85, 56+40 rekonstrukcija“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“. Projekto vadovas – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus vedėjas.

Radviliškio rajono savivaldybėje įgyvendintas projektas „Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Kalančių ir Ginčų k. tiltų ant Gomertos up. pk. 31+85, 56+40 rekonstrukcija“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“. Projekto vadovas – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus vedėjas.

Projekto rezultatai:

  • Tiltas Kalančių k. Grinkiškio sen. ant Gomertos up. pk. 31+85. Vietoj senojo gelžbetonio polinio tilto pastatytas naujas tiltas iš gofruotų metalinių vamzdžių (pralaida). Sutvirtinti Gomertos upės dugnas ir šlaitai prie tilto, įrengta važiuojamoji dalis. Pastačius signalinius stulpelius pravažiavimas per tiltą tapo saugesnis.
  • Tiltas Ginčų k. Grinkiškio sen. ant Gomertos up. pk. 56+40. Gelžbetonis polinis tiltas yra rekonstruotas. Suremontuotos atraminės plokštės, sutvirtintas Gomertos upės dugnas ir šlaitai prie tilto, rekonstruotas perdenginys. Atlikus šiuos darbus, vanduo prateka geriau, jis nebeardo upės dugno ir šlaitų. Įrengus metalinius turėklus ir pastačius signalinius stulpelius, perėjimas ir pravažiavimas per tiltą tapo saugesnis.

Bendra projekto vertė – 137 438 Lt (statybos montavimo darbų vertė – 134 538 Lt, kitos išlaidos – 2 900 Lt). Paramos gavėjui kompensuojama iki 123 694,02 Lt (t. y. 89,99980 %) visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų, iš jų:

  1. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 76 669,84 Lt (septyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni litai 84 ct), t. y. 75 % paramos sumos;
  2. Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 47 024,18 Lt (keturiasdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt keturi litai 18 ct), t. y. 25 % paramos sumos.

Paramos gavėjas prisidėjo 13 743,78 Lt (trylika tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt tris litai 78 ct, t. y. 10,0002 %) savo įnašu prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrino visų kitų Projekto įgyvendinimo reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Darbus atliko ŽŪK „Dobilas“. Techninę darbų priežiūrą atliko Henrikas Bogušas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 11:10:07
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)