2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas

 

Projekto pavadinimas „Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas“
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 1 247 205,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija – 220 095,00 Lt
Projekto vertė 1 467 300,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2010. balandžio 27 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto veiklos apima dviejų Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų – Šeduvos miesto lopšelio-darželio ir Radviliškio miesto lopšelio-darželio „Kregždutė“ – modernizavimą. Minėtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros būklė neleidžia užtikrinti tinkamos ugdymo paslaugų kokybės, suinteresuotos grupės – ikimokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai bei šių įstaigų darbuotojai, pedagogai – yra priversti naudotis susidėvėjusiomis patalpomis bei baldais, trūksta techninės įrangos. Todėl, siekiant užtikrinti higienos normas atitinkančias ikimokyklinio ugdymo sąlygas bei išnaudoti informacinių technologinių teikiamas ugdymo galimybes, būtina atnaujinti šias įstaigas.

Rezultatai:

Įgyvendinus projektą ugdymo įstaigose bus įrengtos patalpos, skirtos metodinei veiklai. Šios patalpos bus aprūpintos kompiuteriais, kopijavimo aparatais, interaktyviomis lentomis, skaitmeninėmis videokameromis bei moderniais baldais. Taip pat bus įrengtos grupės, skirtos vaikams iki vienerių metų, atliktas priešmokyklinio ugdymo grupių remontas, jos aprūpintos naujais baldais ir įranga.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Atnaujintuose darželiuose smagiau ne tik darželinukams    

Įpusėjus vasarai, remonto darbai verda Šeduvos miesto lopšelyje-darželyje ir Radviliškio miesto lopšelyje-darželyje „Kregždutė“: rengiamos patalpos, skirtos metodinei veiklai, įrengiamos patalpos vaikams iki vienerių metų, remontuojamos priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos. Visoms suremontuotoms grupių ir ugdymo patalpoms bus perkami nauji baldai ir įranga.

 

 

Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybėje vykdomas projektas „Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas“. Šeduvos lopšelio-darželio ir Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ būklė buvo tik patenkinama, ji neleido užtikrinti tinkamos ugdymo paslaugų kokybės. Šių ikimokyklinių įstaigų bendruomenės nariai buvo priversti naudotis susidėvėjusiomis patalpomis bei baldais, trūko kompiuterių, kitos techninės įrangos. Būtinai reikėjo spręsti klausimą, kaip užtikrinti higienos normas atitinkančias ikimokyklinio ugdymo sąlygas bei išnaudoti informacinių technologinių teikiamas ugdymo galimybes. Įgyvendinus projektą bus ne tik suremontuotos patalpos, bet ir nupirkti kompiuteriai, kopijavimo aparatai, interaktyvios lentos, skaitmeninės vaizdo kameros, patogūs baldai.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio, suremontuotomis ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpomis bei atnaujinta, modernizuota metodine baze be apribojimų galės naudotis visi lopšelių-darželių bendruomenės nariai.

Lopšelių-darželių renovacijos projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. balandžio 27 d. Remonto darbai planuojami baigti iki 2010 metų rugsėjo mėn., projektas bus baigtas 2011 m. balandžio pabaigoje.

Projekto vertė – beveik pusantro milijono litų (1 467 300 Lt), Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui vykdyti skiria 220 095 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį jis finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Šis projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. (Projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-005).

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Šeduvos lopšelyje-darželyje ir Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ – geresnės sąlygos    

2011 m balandžio 30 d. Radviliškio rajono savivaldybėje bus baigtas įgyvendinti projektas „Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas“ (projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-005).

Projekto veiklos apėmė dviejų Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų – Šeduvos miesto lopšelio-darželio ir Radviliškio miesto lopšelio-darželio „Kregždutė“ – modernizavimą. Minėtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros būklė iki šiol neleido užtikrinti tinkamos ugdymo paslaugų kokybės, suinteresuotos grupės – ikimokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai bei šių įstaigų darbuotojai, pedagogai – buvo priversti naudotis susidėvėjusiomis patalpomis bei baldais, trūko techninės įrangos, todėl siekiant užtikrinti higienos normas atitinkančias ikimokyklinio ugdymo sąlygas bei išnaudoti informacinių technologinių teikiamas ugdymo galimybes buvo būtina atnaujinti šias įstaigas.

 

Šiuo metu jau baigti projekto vykdymo darbai, suremontuotos patalpos (abiejose įstaigose po 450 kv. m). Įrengtos patalpos, skirtos metodinei veiklai, jos aprūpintos kompiuteriais, kopijavimo aparatais, interaktyviomis lentomis, skaitmeninėmis vaizdo kameromis bei moderniais baldais. Be to, šiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose įrengtos grupės, skirtos vaikams iki vienerių metų, atliktas priešmokyklinio ugdymo grupių remontas, jose vaikų ir pedagogų laukia nauji baldai ir įranga.

 

Pasak Radviliškio miesto lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės Jolantos Pranevičienės, „atlikti remonto darbai, atnaujintos patalpos pagerins ugdymo aplinkos kokybę, leis išnaudoti plačias ikimokyklinio amžiaus vaikų lavinimo galimybes“.

 

Šis projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.

 

Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį jis finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 467 300,00 Lt, iš jų 1 247 205,00 Lt sudaro paramos lėšos, 220 095,00 Lt – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 14:53:02
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)