2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Pašušvio pagrindinės mokyklos pastatų renovacija

 

Projekto pavadinimas „Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinės mokyklos pastatų renovacija“ (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-61-029)
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 723 302,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (106 398,00 Lt)
Projekto vertė 829 700,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2012 m. balandžio 27 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. gruodžio 27 d.

Projekto tikslas ir esmė

Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinės mokyklos pastatų energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiems pastatams šildyti, nes jie pastatyti 1973 ir 1977 metais, neatitinka Lietuvos Respublikos statybos normos RSN 143-92. Pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas gerinant pastatų išorinių atitvarų energetines charakteristikas buvo keičiami seni mediniai langai (apie 311,7 m2) bei lauko durys (apie 46 m2), apšiltintos išorinės pastatų sienos bei cokolinė pastatų dalis (apie 1115 m2), šiltinamas ir keičiamas stogas (apie 805 m2). Projekto įgyvendinimo metu visus šiuos išvardintus pastatų modernizavimo (atnaujinimo) darbus atliko rangovas UAB „Irdaiva“, laimėjusi viešojo pirkimo konkursą. Visi projektavimo ir statybos darbai buvo atlikti per 6 mėn.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujinti du viešosios paskirties pastatai. Projekto tikslines grupes sudaro mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, darbuotojai, kiti asmenys. Atlikus projekte numatytus darbus pagerėjo mokymosi, darbinė aplinka, ir tai turi teigiamos įtakos tikslinių grupių sveikatai, sutaupoma piniginių lėšų. Energijos vartojimo audito paskaičiavimu, įgyvendinus projektą bendras energijos sutaupymas kasmet sudarys apie 0,08 GWh per metus.

Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarė sąlygas energijos vartojimui mažinti, gerinti patalpų eksplotavimui bei užtikrinti Lietuvos higienos normoje HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 103-4858) nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas.

Pasak Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinės mokyklos direktorės Romaldos Šiurnienės, „UAB „Irdaiva“ statybininkai dirbo sparčiai ir kokybiškai, todėl visi darbai buvo atlikti sėkmingai. Pastatų atnaujinimo rezultatus mokyklos bendruomenė pajus netrukus, nes sumažės natūralus šalto oro patekimas į patalpas – tai yra didelė problema rudens bei žiemos sezonais. Žiemos sezonais nebereikės naudoti papildomų elektrinių šildytuvų, bus taupoma elektros energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos“

Rezultatai:

  • Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų – 2 vnt.
  • Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose kiekvienais metais sutaupoma energijos – 0,08 GWh.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.pilypas@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-14 11:45:47
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)