2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastato renovacija gerinant viešųjų paslaugų kokybę

 

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastato renovacija gerinant viešųjų paslaugų kokybę
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-61-017
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 1 875 389,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
Projekto vykdytojo lėšos -
Projekto vertė 1 875 389,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2010 m. gruodžio 1 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. birželio 1 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – sumažinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastate suvartojamos energijos kiekį.

Rezultatai

Apšiltintos išorinės savivaldybės pastato pastato sienos, renovuotas sutapdintas stogas, apšildyta šlaitinio stogo perdanga ir renovuota šlaitinio stogo danga, pakeisti mediniai langai ir durys naujais, įrengta vėdinimo sistema su šilumogrąža pastate esančioje salėje, modernizuota šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema.
Įgyvendinus numatytas priemones bus sutaupyta iki 0,22 GWh per metus (perskaičiuota norminiam šildymo sezonui).

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Rajone baigiamas įgyvendinti dar vienas energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas    

Radviliškio rajone baigiamas įgyvendinti projektas „Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastato renovacija gerinant viešųjų paslaugų kokybę“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-61-017. Šis projektas buvo įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2010 m. gruodžio 1 d., o pabaiga buvo numatyta 2012 m. birželio 1 d., tačiau šiuo metu veiklos jau baigiamos įgyvendinti. Projekto didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – beveik du milijonai litų (1 875 389,00 Lt). Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis buvo finansuotas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastate suvartojamos energijos kiekį. Pagrindinis projekto uždavinys – padidinti energijos vartojimo efektyvumą, atliekant Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio Aušros a. 10, Radviliškyje, rekonstrukciją. Pastatas statytas 1978 metais ir neatitiko LR statybos normos RSN 143-92 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. Gerinant pastatų išorinių atitvarų energetines charakteristikas, buvo keičiami likę nepakeisti mediniai langai (24,4 m2) bei išorės durys (18,07 m2), apšiltintos išorinės pastato sienos (1 511,11 m2), sutapdinto šlaitinio stogo perdanga (64 m2) ir sutapdinto (horizontalaus) stogo perdanga (1 044 m2), modernizuota viena šildymo ir viena vėdinimo sistema konferencijų salėje, įrengiant šilumogrąžą pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas. Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarė sąlygas mažinti energijos vartojimą ir gerinti patalpų eksploatavimo sąlygas, užtikrinti Lietuvos higienos normose nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Remiantis energijos vartojimo auditu, įgyvendinus projektą, bendri energijos sutaupymai kasmet sudarys apie 0,22 GWh.

Projekto įgyvendinimo metu visus šiuos išvardintus rekonstrukcijos darbus atliko rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“, laimėjęs viešojo pirkimo konkursą. Pagal projektavimo ir rangos darbų sutartį, darbai turėjo būti atlikti per 15 mėnesių, o faktiškai jie atlikti per 13 mėn.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Pranevičiaus nuomone, „atlikus planuotus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas, pagerėjo komforto ir mikroklimato darbo sąlygos, nes sumažėjo natūralus šalto oro patekimas į patalpas, o tai buvo didelė problema rudens bei žiemos sezonais. Žiemos sezonais nebereikės naudoti papildomų elektrinių šildytuvų, bus sutaupoma elektros energijos ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos, taigi naudą pajus ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžetas“.

Šis įgyvendintas projektas atitinka 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei Nacionalinės energetikos strategijos (patvirtintos LR Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046) nuostatas, Radviliškio rajono strateginio plėtros plano 2007–2013 metams 2 tikslo „Užtikrinti prieinamumą ir aukštą viešųjų paslaugų kokybę“ 3.3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 3.2 priemonę „Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastato renovacija gerinant viešųjų paslaugų kokybę, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ ir Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano III prioriteto uždavinį „Investuoti į kultūros ir viešojo administravimo įstaigų infrastruktūrą, paslaugų plėtrą ir kokybės gerinimą“.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-14 11:39:55
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)