2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės atskirų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas

Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės atskirų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas
Projekto kodas VP1-4.2-VRM-04-R-61-018
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 302 570,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“įgyvendinimo VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (53 395,00Lt)
Projekto vertė 355 965,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2010 m.rugpjūčio 18 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. birželio 18 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystimąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Projektu siekiama parengti specialiuosius ir detaliuosius planus, kurie padės stiprinti regioninę ir nacionalinę teritorijų planavimo sistemą ir įsitraukti į Europos dokumentų, darančių įtaką teritorijų planavimui, rengimą.

Rezultatai

Parengtas vienas Radviliškio rajono savivaldybės kaimų administracinių ribų nustatymo specialusis planas bei du komplektai detaliųjų planų: Radviliškio miesto žemės sklypų prie daugiabučių gyvenamųjų namų nustatymo detalieji planai (8 detalieji planai), Šeduvos miesto žemės sklypų prie daugiabučių gyvenamųjų namų nustatymo detalieji planai (3 detalieji planai). Rengiami teritorijų planavimo dokumentai yra būtini tolimesnei darniai Radviliškio rajono plėtrai, nes parengus specialiuosius ir detaliuosius planas bus sudaryta Radviliškio rajono savivaldybės atitinkamų teritorijų vystymo koncepcija, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-27 16:40:39
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)