2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Baisogalos miestelio bendrojo plano parengimas

Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano parengimas
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 55 323,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (9 764,00 Lt)
Projekto vertė 65 087,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. gegužės 27 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. lapkričio 23 d.

Projekto tikslas ir esmė

Pagrindinis projekto tikslas yra užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projektu siekiama parengti Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrąjį planą, kuris padės stiprinti regioninę ir nacionalinę teritorijų planavimo sistemą ir įsitraukti į Europos dokumentų, darančių įtaką teritorijų planavimui, rengimą. Šis projektas yra naudingas visiems Radviliškio r. gyventojams. Projektu siekiama aiškaus tikslo, kuris atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Teritorijų planavimas“ pagrindinį tikslą.

Europos Sąjungos lėšos turėtų būti investuojamos į šį projektą dėl jo aiškaus atitikimo žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ remiamai veiklai- bendrojo plano rengimas.

Šiuo projektu siekiama parengti Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrąjį planą, kuris svarbus savivaldybės, regioniniu ir nacionaliniu lygiu, nes tiek regioniniai, tiek nacionaliniai plėtros planai yra sudaromi remiantis bendraisiais planavimo dokumentais. Šio projekto įgyvendinimas yra svarbus, nes bendrasis planas yra reikalingas siekiant apsaugoti gamtinę ir kultūrinę Radviliškio rajono Baisogalos miestelio aplinką bei optimizuoti urbanistinę sistemą, gamybos, rekreacinių teritorijų naudojimą, užtikrinti ilgalaikius žemėnaudos prioritetus ir racionalų žemės naudojimą, surasti geriausius ekonominių išteklių panaudojimo būdus, socialinės raidos kryptis.

Projekto rezultatai ir jo tęstinumas:

Bendrasis planas būtinas tolimesnei darniai miestelio plėtrai, nes parengus jį bus suformuota Baisogalos miestelio vystymo koncepcija, nustatyti teritorijų naudojimo ir apsaugos prioritetai bei atliktas miestelio teritorijų funkcinis zonavimas; pateikti sprendiniai, kaip tobulinti susiklosčiusią miestelio teritorijos urbanistinę struktūrą bei tūrinę erdvinę kompoziciją; išplėtota inžinerinė, susisiekimo ir kita visuomenės poreikiams tenkinti reikalinga infrastruktūra; numatytos priemonės, užtikrinančios gamtos išteklių racionalų naudojimą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos, rezervuotos teritorijos komunikacijų trasoms ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams statyti; nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Finansinį projekto rezultato tęstinumą, jeigu parengtas bendrasis planas bus tikslinamas ar keičiamas, užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt , adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-27 16:43:08
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)