2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kompetencijos gerinimas informacinių technologijų ir vadybos srityje

Radviliškio rajono savivaldybės administracija laimėjo projektų konkursą Europos Sąjungos paramai gauti savivaldybės darbuotojų tobulinimosi projektui „Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kompetencijos gerinimas informacinių technologijų ir vadybos srityje“ vykdyti. Projektas yra skirtas įgyvendinti Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti dirbančiųjų kompetenciją ir žinių lygį, siekiant savivaldos efektyvumo ir atvirumo, nepriklausomai nuo Savivaldybės bendruomenės narių gyvenamosios vietovės, bei užtikrinti efektyvesnį paslaugų visuomenei teikimą, padidinti Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų darbo našumą ir jų konkurencingumą darbo rinkoje.

Projekto vertė – 531 706 litų, paramą teikia Europos socialinio fondo agentūra.

Šis projektas apima tris didžiausius rajono centrus: Radviliškį, Baisogalą ir Šeduvą. Projekto dalyviams sudaryta galimybė kuo mažiau nutolti nuo savo darbo vietų.

277 mokymų dalyviai mokysis kompiuterinio raštingumo kursuose ECDL pažymėjimui gauti (jie nuo 2006-09-11 vyksta Vaižganto gimnazijoje), 56 projekto dalyviai lavins praktinius įgūdžius ir kompetencijas strateginio planavimo ir įgyvendinimo srityje mokymuose „Strateginis planavimas ir įgyvendinimas valstybinėse įstaigose“, 167 darbuotojai dalyvaus praktinių įgūdžių lavinimo mokymuose „Darbas su klientais. Bendravimo psichologijos ypatumai“. Visus kursus organizuoja viešoji įstaiga Informacinių technologijų mokymo centras.

Projektas bus įgyvendintas per dvejus metus. Pasiekti rezultatai leis ateityje sėkmingai įgyvendinti elektroninės valdžios projektus, susijusius su viešųjų paslaugų teikimu gyventojams, naudojant skaitmenines technologijas.

Danguolė Laurinaitienė, projekto vadovė

Kompiuterinio raštingumo kursai ECDL pažymėjimui gauti jau prasidėjo (nuotraukoje - Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai).

 

Baigėsi projekto „Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kompetencijos gerinimas informacinių technologijų ir vadybos srityje“ mokymai

 

Pagrindinis šio projekto tikslas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, organizuojant jų mokymus. Įgyvendinant projektą, buvo sprendžiama viena aktualiausių valstybinio sektoriaus problemų – tobulinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus, formuoti kompiuterinio raštingumo pagal Europos standartus (ECDL) įgūdžius. Projektas „Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kompetencijos gerinimas informacinių technologijų ir vadybos srityje“ parengtas siekiant gauti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Bendras projekto biudžetas – 531 706 Lt, iš jų 297 224 Lt – Europos socialinio fondo lėšos. Projektas pradėtas įgyvendinti 2006 metų kovo 6 dieną ir bus baigtas 2008 metų vasario 29 dieną.

 

Projekto įgyvendinimo metu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai buvo mokomi pagal tris programas: „Kompiuterinio raštingumo ECDL mokymo programa“, „Strateginis planavimas ir įgyvendinimas valstybinėse įstaigose“, „Darbas su klientais. Bendravimo psichologijos ypatumai“. Jų metu apmokyti 277 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai. Projekto įgyvendinimui vadovavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Laurinaitienė, projekto buhalterė – Danutė Gaučytė, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos tarnybos vadovė. Mokymo paslaugas teikė viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras. Kursai prasidėjo 2006 metų rugsėjo mėnesį, o baigėsi 2007 metų gruodžio mėnesį. Bene daugiausiai darbuotojų (277) buvo įtraukti į kompiuterinio raštingumo programos kursus. Jie dalyvavo ECDL I modulio „Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos“, II modulio „Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas“, III modulio „Tekstų tvarkymas“, VII modulio „Informacija ir komunikacija“ mokymuose, sėkmingai išlaikė egzaminus ir gavo ECDL pradmenų pažymėjimus.

 

 

Projektas apėmė tris didžiausius rajono centrus: Radviliškį, Baisogalą ir Šeduvą, taip projekto dalyviams buvo sudaryta galimybė kuo mažiau nutolti nuo savo darbo vietų.

 

Šis projektas padėjo kelti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją bei žinių lygį. Rajono plėtrai didelę įtaką turi viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimas atlikti savo pareigas, suvokti rajono problemas, aukšta kvalifikacija bei įgūdžiai padeda pagerinti socialinę-ekonominę rajono padėtį.

 

Danguolė LAURINAITIENĖ,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, projekto vadovė

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-05 15:52:36
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)