2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija
Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 638 983,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.2-VRM-01-R priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (51 810,00Lt)
Projekto vertė 690 793,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2011 m. spalio 03 d. Įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Radviliškio rajono savivaldybėje.
Projekto uždavinys – modernizuoti viešąją infrastruktūrą Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelyje. Projekte numatyta veikla – Grinkiškio miestelio aikštės rekonstrukcija, sukuriant viešąją poilsio, laisvalaikio infrastruktūrą ir pagerinant gyvenamąją bei viešąją aplinką.

Pagrindinės problemos: mažas Grinkiškio gyventojų verslumas, kurį lemia viešųjų erdvių, pritaikytų smulkiajam verslui plėtoti ir vystyti, trūkumas ir kultūrinių renginių stygius bei nepasitenkinimas gyvenamąja vieta. Visa tai skatina jaunų žmonių migraciją į didesnius miestus, kuri sąlygoja šios gyvenamosios vietovės senėjimą ir darbingo amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimą. Po projekto įgyvendinimo Grinkiškio miestelyje bus modernizuota viešoji infrastruktūra, įrengiant laisvalaikio, poilsio zoną, kurioje savo laiką galės leisti miestelio gyventojai ir svečiai.

Rezultatai:

  • Rekonstruota Grinkiškio aikštė.
  • Įrengtas apšvietimas aikštėje bei jos prieigose.
  • Įrengta vaikų žaidimo aikštelė.
  • Įrengta poilsio ir laisvalaikio zona.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Šiuo metu intensyviai vyksta Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbai, įgyvendinant projektą „Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-011). Šiuo projektu siekiama prisidėti prie geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo ir prielaidų sukūrimo ūkinės veiklos diversifikacijai skatinti. Atnaujinta viešoji infrastruktūra prisidės prie jaunų žmonių migracijos mažinimo, jų verslumo skatinimo, padės spręsti problemas, susijusias su senėjančia Grinkiškio mietelio bendruomene.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartį Radviliškio rajono savivaldybės administracija sudarė 2011 m. spalio 3 d., projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. spalio 3 d., veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. kovo 31 d. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 690 793,00 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (587 174,95 Lt), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (51 808,95 Lt), Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui įgyvendinti skyrė 51 810,00 Lt.

Pagal šį projektą bus atlikta Grinkiškio miestelio aikštės rekonstrukcija ir sukurta viešoji poilsio, laisvalaikio infrastruktūra, pagerinta gyvenamoji bei viešoji aplinka. Projekto įgyvendinimas prisidės ne tik prie bendro sanglaudos tarp miesto ir kaimo vietovių patrauklumo skatinimo, bet ir prie gyvenamosios aplinkos Grinkiškio gyventojams gerinimo, gyventojų verslumo ir užimtumo didinimo: sutvarkyta miestelio centrinė aikštė turi potencialą tapti pagrindine gyventojų susibūrimo vieta, joje vietos veiklos grupių organizuojamų švenčių, mugių metu amatininkai, tautodailininkai turės galimybę pristatyti bei parduoti savo darbus.

Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbus vykdo AB „Pakruojo arka“, techninę darbų priežiūrą atlieka UAB „Šiaulių hidroprojektas“. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikta Grinkiškio miestelio centrinės aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija: atnaujintos aikštės dangos, įrengti pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos, vaikų žaidimo aikštelė, mažosios architektūros elementai, planuojama apšviesti miestelio aikštę bei jos prieigas, aikštę apželdinti. Be to, aikštėje numatyta įrengti vietą skulptūrai pastatyti.

Pasak Grinkiškio seniūnijos seniūno Alberto Poškaus, „visos projekto metu įgyvendintos veiklos prisidės prie verslumo skatinimo Grinkiškio miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose, jaunų žmonių užimtumo didinimo tiek darbo, tiek laisvalaikio metu“.

Šiuo metu baigti Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbai, atlikti įgyvendinant projektą „Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-011). Šiuo projektu siekiama prisidėti prie geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo ir prielaidų sukūrimo ūkinės veiklos diversifikacijai skatinti. Atnaujinta viešoji infrastruktūra prisidės prie jaunų žmonių migracijos mažinimo, padės spręsti problemas, susijusias su senėjančia Grinkiškio miestelio bendruomene.

Projektas buvo finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Šio projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. spalio 3 d., o veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. gegužės 31 d. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 690 793,00 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį jis finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo (587 174,05 Lt), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (51 808,95 Lt), Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui vykdyti skyrė 51 810,00 Lt.

Pagal šį projektą buvo atlikta Grinkiškio miestelio aikštės rekonstrukcija ir sukurta viešoji poilsio, laisvalaikio infrastruktūra, taip pagerinta gyvenamoji bei viešoji aplinka. Projekto įgyvendinimas prisidėjo ne tik prie bendro sanglaudos tarp miesto ir kaimo vietovių patrauklumo skatinimo, bet ir gyvenamosios aplinkos Grinkiškio gyventojams gerinimo, gyventojų verslumo ir užimtumo didinimo: sutvarkyta miestelio centrinė aikštė turi potencialą tapti pagrindine gyventojų susibūrimo vieta, joje vietos veiklos grupių organizuojamų švenčių, mugių metu amatininkai, tautodailininkai turės galimybę pristatyti bei parduoti savo darbus.

Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbų rangovas – AB „Pakruojo arka“, techninę darbų priežiūrą atliko UAB „Šiaulių hidroprojektas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta Grinkiškio miestelio centrinės aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija: atnaujintos aikštės dangos, įrengti pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos, vaikų žaidimo aikštelė, mažosios architektūros elementai, įrengtas miestelio aikštės bei jos prieigų apšvietimas, aikštė apželdinta. Be to, aikštėje įrengta vieta skulptūrai pastatyti.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, atnaujinta miestelio aikštė prisidės prie verslumo skatinimo Grinkiškio miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose, visų, o ypač jaunų, žmonių užimtumo didinimo.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-14 11:28:33
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)